Lời Sống Hằng Ngày 17256: Cảm Ơn Chúa Với Niềm Vui

Đăng ngày: 20-11-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 126

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thành Phong

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành San Fernando

1 Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. 2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. 3Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng. 4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về, Như các suối miền nam chảy nước lại. 5 Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. 6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!