Lời Sống Hằng Ngày 17261: Không, Kết Thúc Sẽ Không Như Vậy Đâu

Đăng ngày: 25-11-2017

Kinh Thánh: Ê phê sô 4: 26

Diễn giả: Mục Sư Karl Gustav

Dịch Thuật: Nguyễn Đình Hưng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

26 Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn

5 Bình Luận

Bạch hương

02/12/2017

A men

Ban Biên Tập

29/11/2017

Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các chương trình từ Oneway Radio. Ao ước lời Chúa từ Oneway tiếp tục đồng hành và gây dựng tấm lòng yêu mến Chúa trong bạn. A-men!

Lê Thị xuyên

29/11/2017

A mem

Lê thì xuyên

29/11/2017

Mình rất thích nghe những bài kể về chúa.minh muốn ngày nào cg nghe.nguyen chúa ở cùng các bạn ạ c trên con cái chúa.

k chăm

25/11/2017

A men!