Lời Sống Hằng Ngày 17264: Nguyên Tắc Gieo Và Gặt

Đăng ngày: 28-11-2017

Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ 17: 24-25

Diễn giả: Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. 25Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.

2 Bình Luận

TT

30/11/2017

ôi tôi đang thiếu thốn đây... Nhưng Lời Chúa đã vực tôi dậy!

Minh thoa

29/11/2017

Amen ! Cảm ơn Cha Thiên Thượng vì bài học này Cha dạy lại cho con thêm lần nữa.