Lời Sống Hằng Ngày 17267: Mở Rộng Nước Trời- Nếp Sống Cơ Đốc Nhân

Đăng ngày: 01-12-2017

Kinh Thánh: I Phi e rơ 2: 1-5

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Văn Ngọc

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Tân Phú

1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, 3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. 4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, 5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!