Lời Sống Hằng Ngày 17271: Những Điều Quý Giá Hơn Tiền Bạc

Đăng ngày: 05-12-2017

Kinh Thánh: II Ti mô thê 6:6-10

Diễn giả: Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

6 Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

3 Bình Luận

Dương Thế Hoàng

16/07/2018

Cầu xin Chúa thêm sức!

Dương Thế Hoàng

16/07/2018

Xin cám ơn mục sư! Cầu xin Chúa thêm sức!

Dương Thế Hoàng

16/07/2018

Xin cám ơn diễn giả! Cầu xin Chúa thêm sức!