Lời Sống Hằng Ngày 17293: Cơ Đốc Nhân Đối Với Chúa

Đăng ngày: 27-12-2017

Kinh Thánh: Lu ca 1:74-75

Diễn giả: Mục Sư Lê Khắc Cương

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Tân Phú

74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!