Chân Dung Người Phục Vụ: Mục Sư Trần Dĩnh

Đăng ngày: 19-01-2014

CDNPV_1312 (640x426)

Chân dung người phục vụ: Mục sư Trần Dĩnh – một gương sáng về sự phục vụ – OnewayRadio

PTV: Quốc Duy

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!