Cuộc Sống Mến Yêu Số 15090: Người Không Thỏa Lòng

Đăng ngày: 19-08-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Người Không Thỏa Lòng

Một người đi đường gặp một em bé đứng khóc. Hỏi ra mới biết em đánh mất 5 đồng tiền em dành dụm bấy lâu. Ông móc bóp cho em lại chổ tiền mất. Em bé mừng rỡ cám ơn ríu rít. Rồi bỗng như suy nghĩ lại  oà lên khóc nữa. ông khách lấy làm lạ gạn hỏi thì em thưa:

Nếu không làm mất tiền, thì giờ cháu đã có 10 đồng rồi!”.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!