Niềm Tin và Cuộc Sống Số 17026: Duy Trì Cảm Xúc Bình Tĩnh Trong Hôn Nhân

Đăng ngày: 08-08-2017

2 Bình Luận

06/02/2018

Tạ ơn Chúa ! Cho con đi tha phưg , tìm cơm áo gạo tiền. ..Hôm nay Chúa cho con điều tốt nhất

Hongphiduong

09/08/2017

Cảm ơn Chúa đã yêu con bằng tình yêu vô điều kiện xin cho con luôn vâng theo ý muốn của Ngài trên gia đình của con Xin cho con luôn là người biết nhận ra những điều không đẹp lòng Ngài và trung tín gìn giữ Lời của Ngài để Danh Chúa được tỏa sáng qua đời sống của con amen