Niềm Tin và Cuộc Sống: Ba-ti-mê và bài học cho chúng ta

Đăng ngày: 08-07-2017

2 Bình Luận

Ban biên tập

13/07/2017

Cảm ơn góp ý của bạn, Ban biên tập ghi nhận và sẽ góp ý với PTV! Xin Chúa ban phước cho bạn luôn!

Nai1o

08/07/2017

Đọc nhanh quá.