Niềm Tin Và Cuộc Sống Số 15006: Đồng Tính

Đăng ngày: 26-03-2017

dong-tinh-1

Giới tính luôn là đề tài được đưa ra bàn cãi và thắc mắc nhiều nhất từ trước đến nay, và xoay quanh nó là những câu hỏi có thể nói là muôn thuở nhưng vẫn không đưa ra được một câu trả lời chính xác.

Xoay quanh những câu hỏi đó thì câu: Đồng tính có phải là một căn bệnh? Chính là câu hỏi được đưa ra tranh luận nhiều nhất không chỉ của những nhà khoa học mà còn cả của những người trong cuộc.

Vậy đứng trên góc độ là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta có suy nghĩ gì về Đồng Tính và Kinh Thánh nói gì

về vấn đề này. Liệu rằng Đồng tính là một “căn bệnh” hay là “tội lỗi” mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc?

Trong Rô-ma 1: 26-28 có chép: “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng”.

PTV: An Nhiên

Diễn giả: Thầy truyền đạo Đặng Hoàng Mỹ

Kịch bản: Vy Thảo

BTV: Du La

4 Bình Luận

27/03/2017

Nghịch với tự nhiên, trái ý Chúa, là tội lỗi

Phạm Nguyễn Hoàng Tân

27/03/2017

Rất mong oneway viết 1 bài về nạn sống thử vốn đa lả đề tài nhức nhối mà xã hội vn vẫn khuyến khích cho phép

Hanna Do

27/03/2017

Tôi cũng muốn được nghe câu trả lời này!

kimberly nguyen

03/06/2015

Tôi có câu hỏi tương tự nan đề nầy trong cuộc sống hiện nay . Đó là vấn nạn thụ tinh nhân tạo có tội với Đức Chúa Trời hay không ? đó có phải là đứa con mà Chúa ban cho hay không ? Và những người làm điew62u nầy có nghịch lại tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo con người hay không?