Sắc Màu Thánh Nhạc 17002: Dù Con Ra Sao – Ca sĩ Như Trang

Đăng ngày: 04-11-2017

I Giăng 4:19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

DÙ CON RA SAO

Ngài yêu hết cả thân này, tình Chúa quá tuyệt vời, dù con yếu đuối xa rời, Tình Chúa mãi không vơi. Ngài biết rõ những nẻo đường đời, dù bước trên đường trôi.  Ngài hằng chăn dắt mãi thôi.

Ngài yêu hết cả thân này, tình Chúa quá tuyệt vời, dù con yếu đuối xa rời, Tình Chúa mãi không vơi. Ngài biết rõ những nẻo đường đời, dù bước trên đường trôi. Ngài hằng chăn dắt muôn lối...

Dựa nương dưới cánh bóng Chúa tâm hồn thỏa bấy. Được trông thấy Chúa thánh khiết ngự trị nơi đây.

Điều lòng ước muốn cả cuộc đời Nguồn ơn phước lớn nhất cho con Bước đi với Giê xu trọn đời mãi thôi Bước đi với Giê xu trọn đời không thôi.

Video ca khúc:
https://www.youtube.com/watch?v=2ADJ6FtSKDE&t=61s
Sheet nhạc:
https://drive.google.com/file/d/0B8iE6bNXg6NwdlZDREJmN1lIRlE/view
Beat nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=6K9cmxTnigA

Nhạc thánh Hàn
Lời Việt: Oneway Radio
Ca sĩ: Như Trang

4 Bình Luận

Ban biên tập

06/11/2017

Cảm ơn bạn! Chúa sẽ luôn bên bạn. Hãy bước đi với Chúa Giê-xu trọn đời bạn nhé!

Ban biên tập

06/11/2017

Cảm ơn Bạn Christy Ngo. Thật phước hạnh cho người nào bước đi trọn đời với Chúa dấu yêu. Xin Chúa luôn ban phước và ở cùng bạn!

Christy Ngo

05/11/2017

Bước đi với Giêxu trọn đời không thôi

Thị Mờ

04/11/2017

Ca khúc thật tuyệt vời!!! Cảm ơn Chúa