Sống Theo Đúng Mục Đích Ngày 36

Đăng ngày: 10-03-2014

h12PTV: Linh Năng

3 Bình Luận

Võ Thị Huyền Trang

31/05/2017

Dạ sao em không tìm đoạn từ ngày 9-30 ạ. Chương trình có thể gửi cho em file con lại qua mail được không ạ.

Nguyễn Ngọc Châu

23/02/2017

Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêxu

Nguyễn Ngọc Châu

23/02/2017

Chỉ một linh hồn nữa thôi