Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/01: Tình Yêu Đời Đời

Đăng ngày: 05-01-2018

Kinh Thánh: Giăng 13:1

“Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài thì yêu cho đến cuối cùng”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:1-4
Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ làm dân ta. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Y-sơ-ra-ên, đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ.
Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên! Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ.


Dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn và họ đang ở trong tình trạng khốn khó của những kẻ phu tù. Trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi để kêu gọi họ ăn năn và quay trở lại cùng Chúa. Song song với sứ điệp ăn năn, Tiên tri Giê-rê-mi cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân của Ngài đi kèm với nhiều lời hứa. Một trong những lời hứa quan trọng và đầy hy vọng dành cho dân Y-sơ-ra-ên chính là tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời dành cho họ. Dù họ có phạm tội, dù biết bao lần họ không vâng phục Chúa nhưng tình yêu Ngài dành cho họ vẫn không hề thay đổi như Sứ đồ Giăng đã khẳng định trong Phúc Âm của ông: “Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài thì yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

       Thật vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người là tình yêu vĩnh cửu, bền vững và vô điều kiện vì chính Ngài là tình yêu và là nguồn của tình yêu. Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (câu 3). Chính lời hứa này mang hy vọng đến cho dân Y-sơ-ra-ên giữa hoàn cảnh lưu đày nơi xứ người. Cũng chính vì tình yêu đời đời ấy mà Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài chịu cảnh lưu đày mãi mãi. Cũng vì yêu họ mà Ngài đã hứa sẽ cho họ hồi hương, phục hồi lại địa vị cho họ, và Ngài khẳng định: “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ làm dân ta” (câu 1). Lời hứa của Chúa đã được ứng nghiệm trên dân Y-sơ-ra-ên khi họ được trở về xây lại vách thành và tái lập sự thờ phượng như xưa; và lời hứa ấy cũng ứng nghiệm cho đến ngày nay. Vào năm 1948, dân Chúa tan lạc từ khắp nơi trên thế giới đã được Ngài đem về, thành lập nước Do Thái và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ, và họ vẫn là tuyển dân của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng yêu thương và nhân từ. Dù dân Y-sơ-ra-ên bội nghịch, Ngài trừng phạt họ nhưng rồi Ngài cũng cho họ được phục hồi. Ngài đã, đang và vẫn tiếp tục yêu thương họ bằng tình yêu đời đời của Ngài. Tình yêu Chúa dành cho hết thảy chúng ta cũng thế, đời đời, không hề thay đổi. Dù rất nhiều lần chúng ta sa ngã, làm Chúa buồn lòng, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta ăn năn và chạy đến với Ngài. Tạ ơn Chúa.

Đứng trước tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, bạn cảm nhận thế nào và có hứa nguyện gì với Chúa?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn cảm nhận được tình yêu đời đời không dời đổi của Ngài để con yêu Chúa càng hơn và yêu tha nhân bằng tình yêu Chúa đặt để trong con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

1 Bình Luận

Vy ha

05/01/2018

Amen