Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/01: Tình Yêu Thương Lớn Lao

Đăng ngày: 06-01-2018

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:4

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-7 Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu – và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.


Mở đầu chương 2 này, Sứ đồ Phao-lô trình bày tình trạng hết sức thê thảm của tội nhân. Hết thảy chúng ta đều “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (câu 1), có nghĩa là trước kia chúng ta đã chết phần thuộc linh, không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô giải thích đời sống tội lỗi của chúng ta khi còn sống và làm theo tư dục xác thịt, chiều theo những đam mê của đời thì tự nhiên sẽ trở thành “con của sự thạnh nộ” (câu 3), tức là đối tượng đáng chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời công chính. Nhưng chính nhờ vào tình yêu và sự thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời mà chúng ta được sống với Đấng Christ. Giờ đây, chúng ta không phải sống dưới quyền lực của tội lỗi nữa vì Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự thế cho chúng ta để gánh lấy hình phạt trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi. Tình yêu lớn lao của Chúa đã ban cho không đòi hỏi chúng ta có xứng đáng hay không. Đó chính là ân sủng của Ngài đã ban cho chúng ta là kẻ không đáng được nhận. Chúng ta nhờ ân sủng và bởi đức tin nơi Con Một của Ngài mà được cứu khỏi án phạt. Và như Lời Ngài đã hứa hễ ai tin Con thì được sự sống đời đời (Giăng 3:16) và được địa vị làm con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12).

Đáng lẽ chúng ta phải chịu chết vì tội lỗi của mình, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi, nhưng nhờ tình yêu lớn lao của Chúa mà Ngài làm cho chúng ta sống lại và được đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Ở trần gian có thể chúng ta không có vị trí gì cao trọng nhưng một khi chúng ta tin Chúa, Ngài ban cho chúng ta một vị trí thuộc linh cao quý là được đồng ngồi với Đấng Christ trên thiên đàng. Đó là một đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta, đặc ân ấy xuất phát từ tình yêu lớn lao của Ngài. Nhờ tình yêu thương lớn lao của Chúa mà chúng ta được cứu chuộc. Điều này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng cho cuộc đời mỗi chúng ta. Không bởi tình yêu lớn lao của Ngài, cả nhân loại đều hư mất, đắm chìm trong tội lỗi và không được giải hòa lại với Đức Chúa Trời. Dù chúng ta không xứng đáng để được Ngài yêu, nhưng vì Ngài là tình yêu và là nguồn của tình yêu cho nên Ngài vẫn yêu chúng ta vô điều kiện. Mỗi chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu lớn lao của Ngài.

Bạn đang sống thế nào để đáp lại tình yêu lớn lao ấy?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày kinh nghiệm được tình yêu lớn lao Chúa dành cho con để con sống xứng đáng trước tình yêu đó, để qua đời sống con người khác biết Chúa là Tình Yêu Thương. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

3 Bình Luận

H Bông êban

06/01/2018

Amen! Haleluyah. Tạ ơn Chúa là Đấng yêu thương đã giành tình yêu Ngài cho tôi.Ngài đã yêu tôi nên Ngài đã tha thứ bao nhiêu tội lỗi tôi. Ngài cho tôi được sống lại qua ca phẫu thuật ung thư vú ác tính trong gian tôi xa Ngài.Ngài tạo cơ hội cho tôi, tôi sống lại để tôi có thể ăn năn hết thảy mọi tội lỗi tôi đã vi phạm mà quay về nhà Cha 1 cách xứng đáng với giá Ngài đã mua chuộc tôi. Ngái khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đã giành cho tôi quá lớn lao. Tính thời gian từ khi tôi mổ tới giờ phút này tôi tròn 17 tháng rồi. Bác sĩ bắt tôi hóa trị bằng hóa chất 12 lần xong xả trị. Tôi đã vô 1 lần rồi tôi bỏ cuộc vì hóa chất nó quá độc đối với cơ thể tôi. Con tôi thì còn nhỏ bây giờ mới được 3 tuổi 3 tháng. Tôi suy nghĩ rất nhiều trong khi cơ thể đang bị đau đớn. Nhưng tôi được Chúa thương xót cho tôi hết đau đớn từ đấy tôi quyết định quay về nhà Cha, xưng tội và ăn năn tội với Cha. Nhưng bây giờ tôi lại tái phát,nó di căn sang 1 bên nữa, tôi đã tái khám tất tần tật họ bắt tôi phải đi mổ gấp nhưng tôi nghĩ tôi không thể làm theo họ được vì tôi kinh nghiệm được quyền năng của Chúa mới có thể cứu tôi được thôi. Tôi đã tìm học kinh thánh trên fb ,nghe rất nhiều bài giảng từ rất nhiều con cái Chúa giảng dạy. Mãi cho tới tối hôm qua tôi thấy trang này xuất hiện nên tôi mở nghe và theo dõi và tôi cảm nhận được quyền năng từ lời của Ngài khiến tôi quên đi bệnh tật luôn. Chính vì vậy kính cầu xin quý con cái Chúa cầu thay cho tôi để Thánh Linh soi sáng trong lòng tôi,hồn linh và thân thể tôi để tôi nhìn thấy tội lội mình mà ăn năn khước từ chúng ra khỏi cuộc tôi. Để tôi được Ngài nhân từ mà tha thứ và thương xót chữa lành bệnh cho tôi. Tôi tin Chúa Giê Su Krist với Đức Thánh Linh tôi luôn nương cậy ở nơi Ngai,tôi luôn kêu cầu Ngài,tôi tin Ngài sẽ đáp lời mà chữa lành bệnh cho tôi qua môi miệng cầu thay của quý con cái Chúa khắp miền đất nước. Tội cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Giê Su Krist là Đấng cứu thế. AMEN

Nai10

06/01/2018

Đọc hơi nhanh

LVMC

06/01/2018

Sống xứng hiệp với tình yêu của Chúa.