Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/02: Chúa Giê-xu Và Người Thu Thuế

Đăng ngày: 06-02-2018

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:13

“Hãy đi, và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:9-13 Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.
Vả, đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.


Câu 9 cho biết Chúa Giê-xu vừa ra khỏi một nơi mà ở đó có những thầy thông giáo – người đại diện cho tầng lớp cao, đạo đức, và được kính trọng trong xã hội (câu 3-7). Tại đó, không hề có một lời kêu gọi nào dành cho họ, nhưng khi Chúa Giê-xu gặp một người thu thuế tên Ma-thi-ơ, thì Ngài lại kêu gọi “Hãy theo Ta,” nghĩa là “Hãy trở nên một môn đệ của Ta!” Lời kêu gọi này thật lạ lùng vì thời bấy giờ những người thu thuế bị xã hội khinh chê. Họ bị cấm vào nhà hội, không được tiếp xúc với cộng đồng Do Thái trong bất cứ hoạt động tôn giáo và xã hội nào. Họ bị kể ngang hàng với những kẻ trộm cướp và giết người. Chính Chúa Giê-xu cũng biết xã hội xem người thu thuế là “người có bệnh” (câu 12), “người có tội” (câu 13b). Tại đây, Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài với con người tội lỗi. Chúa đã đến không phải để lấy một điều gì đó từ con người nhưng là để khiến cho họ từ “người có bệnh” trở nên “người khỏe mạnh,” từ “người có tội” trở nên “người công chính.”

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu không chỉ là lý thuyết, nhưng thật sự đã có một kết quả để minh chứng cho việc một người được biến đổi không phải nhờ “của lễ,” nghĩa là những hình thức tôn giáo thiếu tình yêu, nhưng là nhờ “sự thương xót.” Có một chuyển biến rõ rệt giữa câu 9 và 10. Trong câu 9, sự việc diễn ra tại “sở thu thuế,” nhưng trong câu 10 Chúa Giê-xu đã vào nhà của ông Ma-thi-ơ. Đặc biệt hơn, khách mời ngày hôm đó ngoài Chúa và các môn đệ còn có “nhiều người thu thuế cùng người xấu nết”nữa. Rõ ràng ông Ma-thi-ơ muốn công khai đức tin của mình và muốn giới thiệu Chúa Giê-xu với các bạn. Bạn bè của ông Ma-thi-ơ là “người thu thuế,” những người bị xã hội ruồng bỏ; và “người xấu nết,” cũng bị giới lãnh đạo tôn giáo ruồng bỏ. Chúa Giê-xu đã mở vòng tay đón ông Ma-thi-ơ, một người bị xã hội từ chối, và đến lượt ông Ma-thi-ơ mở cửa nhà để đón những người bị từ chối khác. Trước đây, ông Ma-thi-ơ đến với bạn bè hư xấu, bây giờ ông đem bạn bè đến với tình yêu của Chúa Giê-xu.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giê-xu cho riêng mình, nhưng chúng ta đang bày tỏ tình yêu đó cho những người “xấu nết” và bị từ chối như thế nào?

 Bạn đã nhận được lời kêu gọi nào từ Chúa Giê-xu?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu thấu và nhận được tình yêu của Ngài cho con. Xin dạy con bày tỏ lòng biết ơn Chúa không bằng “của lễ” nhưng bằng “sự thương xót” người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

4 Bình Luận

HuynhDH

06/02/2018

Tạ ơn Cha.

Alee

06/02/2018

Amen!

Thiên Trường

06/02/2018

Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.

LVMC

06/02/2018

Sự thương xót hơn của lễ, đời sống biến đổi hơn thành quả đạt được.