Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/03: Tình Yêu Thương Chân Thành

Đăng ngày: 06-03-2018

Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 20:17

“Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa”

Phân Đoạn Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 20:12-17

Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, làm chứng! Ngày mai hay là ngày mốt, tại giờ nầy, tôi sẽ dọ ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết;
còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi!
Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của Đa-vít khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Giô-na-than kết giao ước cùng nhà Đa-vít mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của Đa-vít. Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa.


Vì lòng ganh tị, Vua Sau-lơ muốn diệt trừ ông Đa-vít để bảo toàn ngai vàng của mình khiến ông Đa-vít phải trốn chạy khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ. Hoàng tử Giô-na-than là bạn thân của ông Đa-vít. Ông biết rõ bạn mình không làm gì sai hay đáng tội để bị vua cha giết. Vì thế, Hoàng tử Giô-na-than tìm mọi cách để giúp người bạn mà ông yêu thương nhất thoát khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ. Tình bạn giữa Hoàng tử Giô-na-than và ông Đa-vít là tấm gương nổi bật về một tình bạn chân thành, hết lòng yêu thương nhau. Hoàng tử Giô-na-than đang đứng giữa hai áp lực, một bên là vua cha và một bên là bạn thân. Theo lẽ thường tình thì ông phải đứng về phía cha mình, sẵn sàng bênh vực cha và mưu hại ông Đa-vít. Điều đó cũng ích lợi cho việc kế vị ngôi vua của ông sau này nữa. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, Hoàng tử Giô-na-than quyết định đứng ra bênh vực công lý và bảo vệ bạn mình vì ông biết rõ ý Chúa và vâng phục. Ông biết rằng Đức Giê-hô-va là Đấng công bình, Ngài sẽ bảo vệ đầy tớ Ngài là ông Đa-vít. Cho nên ông đã vâng phục Chúa, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng trả giá để tìm cách bảo vệ bạn. Sự hy sinh này xuất phát từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ông xin Chúa làm chứng cho giao ước của hai người (câu 12), và tình yêu thương chân thành dành cho bạn mình, vì “Giô-na-than yêu thương Đa-vít như chính mạng sống mình” (câu 17a).

Vì sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu thương của cả hai người, Hoàng tử Giô-na-than và ông Đa-vít, khiến họ có thể yêu thương, quý mến nhau thật lòng, không vụ lợi, và chân thành với nhau dù giữa hoàn cảnh nguy khốn. Chỉ bởi lòng kính sợ Chúa và vâng phục ý muốn của Ngài mà họ mới có thể giữ trọn giao ước cách trung thành với nhau trong những tháng ngày sau đó. Tình bạn giữa hai người là một hình ảnh tuyệt đẹp về mối quan hệ bạn bè với tình yêu thương chân thành khi có Chúa là trọng tâm của đời sống. Cả hai đối xử chân thành với nhau là vì cả hai đều trung thành với Chúa. Nếu chúng ta kính sợ Chúa và giữ sự trung tín với Ngài thì chúng ta phải biết đối xử với bạn bè bằng tình yêu thương chân thành, không lừa dối hay phản trắc nhưng luôn giữ sự chân thành trong tình bạn.

Bạn có đối xử với anh chị em mình bằng tình yêu thương chân thành không?

Cầu Nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thành tín với con. Xin dạy con biết kính sợ Chúa, trung thành với Ngài và có mối quan hệ chân thành với bạn bè và với những người chung quanh. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

3 Bình Luận

Hay Kuoi Ka

06/03/2018

sao co tai ve dk

thaytamtgd@gmail.com

06/03/2018

tình bạn tình yêu của Chúa là vô đối. Cảm tạ Chúa cho con thấy tình yêu

Nguyện

06/03/2018

Nếu chúng ta kính sợ Chúa và giữ sự trung tín với Ngài thì chúng ta phải biết đối xử với bạn bè bằng tình yêu thương chân thành, không lừa dối hay phản trắc nhưng luôn giữ sự chân thành trong tình bạn"