Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/11: Sự Vô Tín

Đăng ngày: 06-11-2018

Theo bạn, ngày nay Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ nữa không? Bạn có thực sự tin vào điều đó? Hay bạn để cho những điều trong thế gian này và cả tấm lòng chai lì của mình làm bạn nghi ngờ quyền năng của Chúa, khiến bạn nhìn xem những phép lạ Ngài làm trong Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện cổ tích? Mời bạn cùng học bài TNHN hôm nay để biết liệu mình có thực sự tin hay còn đang nghi ngờ về quyền năng của Chúa nhé.

“Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!” (Giăng 17:20)

Trong tất cả những lý do khiến Chúa không hành động trên đời sống bạn, thì sự vô tín là điều trước hết. Nếu đức tin là sự tin tưởng hoặc nhờ cậy hoàn toàn nơi Chúa, thì sự vô tín là không tin tưởng, phó thác trọn vẹn vào Ngài. Nói một cách khác, vô tín không chỉ là chống đối, mà còn là đa nghi.

Đức Chúa Giê-xu là người đối diện trực tiếp với vấn đề này, theo như Ma-thi-ơ 13:54-58 có chép:
“Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: ‘Do đâu người nầy có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri, và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy, do đâu người nầy có được mọi điều ấy?’ Họ đã bị vấp phạm vì Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: ‘Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi.’ Vì vậy, Ngài đã không làm nhiều việc quyền năng tại đó, vì sự vô tín của họ.”

Có ba điều vun đắp sự vô tín: sự quen thuộc, sự vấp phạm, và sự thiếu tôn trọng. Lúc ấy dân sự đã hỏi rằng: “Chẳng phải người nầy là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Ma-ri..?” Họ biết Đức Chúa Giê-xu là một con người và vì thế họ không tiếp nhận Ngài bởi Đức Thánh Linh. Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, Phao-lô nói rằng:
“Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu.”

Phao-lô khen ngợi các tín hữu tại đây vì đã tiếp nhận Lời Chúa từ đoàn truyền giáo của ông như thể chính Ngài nói ra. Hãy lưu ý, Phao-lô nói Lời Chúa “tác động trong anh em là những tín hữu.”

Chồng của tôi là một mục sư quản nhiệm. Tôi biết anh ấy bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên đối với những vấn đề trong mục vụ, tôi luôn xem anh lấy là một Mục sư vì tôi muốn năng quyền của Chúa hành động trong đời sống tôi. Tôi không muốn bị sự thân thuộc ngăn trở, gây cớ vấp phạm, để rồi thiếu sự tôn trọng và dẫn đến sự vô tín. Phao-lô đã nói trong II Cô-rinh-tô 5:16 rằng: “… từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách loài người nữa, dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu.”

Có hai giải pháp cho sự vô tín này. Đầu tiên đó là sự dạy dỗ. Như ở Rô-ma 10:17 chép: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Sự ngu dốt luôn luôn là sân chơi của ma quỷ. Ở trong Ô-sê 4:6: Đức Chúa Trời nói rằng dân sự của Ngài bị tiêu diệt vì thiếu sự hiểu biết. Và trong II Cô-rinh-tô 2:11: Phao-lô cũng nói chúng ta cần học biết Chúa “để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó.”

Cầu nguyện và kiêng ăn cũng là một giải pháp. Trong Ma-thi-ơ 17:20, các môn đồ không thể đuổi quỷ ra khỏi một cậu bé. Chính vì thế, Đức Chúa Giê-xu đã quở ma quỷ và cậu bé được chữa lành. Khi Đức Chúa Giê-xu được hỏi lí do tại sao các môn đệ không thể đuổi được quỷ, Ngài đã đáp:
“Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được! Những thứ quỷ nầy nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai trừ nó được.”

Chúa cho biết lý do họ không thể đuổi được quỷ là “Vì các con ít đức tin”. Nhưng sau đó Ngài đã phán một điều rất quan trọng: “Những thứ quỷ nầy nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai trừ nó được.” Rất nhiều người trong chúng ta đã hiểu lầm ý của Chúa Giê-xu khi nghĩ rằng Ngài đang muốn nói về loại ma quỷ nầy, nhưng không phải như vậy. Lu-ca 10:19 cho biết Chúa đã ban cho chúng ta “thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân”. Tại đây Chúa đang muốn nói đến “sự vô tín” của những người theo Ngài. Bên cạnh sự dạy dỗ, đôi khi điều cần thiết để củng cố đức tin của chúng ta là tìm kiếm mặt Ngài.

Vậy chúng ta hãy cẩn thận với sự quen thuộc, sự vấp phạm, và sự thiếu tôn trọng, vì đó là những điều nuôi dưỡng lòng vô tín.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, Ngài là Đấng quyền năng, “hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không bao giờ thay đổi”, Đấng cầm quyền và tể trị trên dòng lịch sử nhân loại. Xin tha thứ cho những lần con vô tín với quyền năng của Cha. Xin giúp chúng con hoàn toàn tin cậy và phó thác sự sống của chúng con trong tay Ngài. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, A-men!

Nếu bạn từng nghi ngờ về quyền năng của Đức Chúa Trời, trở nên chai lì vì cớ sự quen thuộc, sự vấp phạm và thiếu tôn trọng, Đức Thánh Linh đang nhắc nhở chính bạn qua bài học này. Điều gì đang ngăn trở bạn chạy đến với Chúa ngay giờ này. Hãy đến với sự dạy dỗ của Lời Chúa, với lời cầu nguyện và thậm chí có thể là sự kiêng ăn. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ phục hồi bạn, đập tan sự vô tín của tấm lòng, giúp bạn hoàn toàn tin cậy và phó thác chính mình cho Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

3 Bình Luận

Ban Biên Tập

20/11/2018

Thân gửi đến bạn Lời Chúa "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." (Châm ngôn 28:13). Chúa luôn yêu thương và tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời bạn khi lòng bạn biết tội lỗi, ăn năn và quyết tâm từ bỏ. Đừng lo lắng hay mặc cảm với những điều đã xảy ra nhưng hãy sống ý nghĩa với những điều hiện tại để phục sự và hầu việc Ngài. Chúa yêu bạn.

Giàngthanh

06/11/2018

...kính thưa mục sư con rất là cảm tạ chúa vì đã cho con được nghe lời chúa trong thì h này con thấy rất là vui và rất là hp như con phạm rất là nhiều tội lỗi nhiều khi mất đi tình yiu thương của chúa và phạm những sai lần con rất mong mục sư và mọi người hãy cầu nguyện giúp con để có có thêm đức tin chúa vào trong cuộc sống của con và sẽ chăm chỉ học lời chúa nhiều hơn nữa... Con cảm ơn và dưới lòng thành kính nhân danh chúa ban phước cho con cũng như mục sư và những con cái chúa.... Amen

Giầngthanhf

06/11/2018

...kính thưa mục sư con rất là cảm tạ chúa vì đã cho con được nghe lời chúa trong thì h này con thấy rất là vui và rất là hp như con phạm rất là nhiều tội lỗi nhiều khi mất đi tình yiu thương của chúa và phạm những sai lần con rất mong mục sư và mọi người hãy cầu nguyện giúp con để có có thêm đức tin chúa vào trong cuộc sống của con và sẽ chăm chỉ học lời chúa nhiều hơn nữa... Con cảm ơn và dưới lòng thành kính nhân danh chúa ban phước cho con cũng như mục sư và những con cái chúa.... Amen