Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/12: Sự Trông Đợi Chúa Đấng Đang Chờ Ta

Đăng ngày: 06-12-2018

Khi bạn có cảm tình với một người bạn sẽ mong mỏi để được gặp, được nói chuyện, được tiếp xúc nhiều với người đó. Và bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc, vui mừng gấp bội lần khi bạn biết người đó cũng đang chờ đợi bạn có phải không? Vậy bạn sẽ như thế nào nếu biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng mà bạn đang yêu kính cũng đang chờ đợi bạn?

“Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài”. Ê-sai 30:18

Chúng ta không phải chỉ nghĩ đến việc mình đang trông đợi Đức Chúa Trời, mà điều còn tuyệt vời hơn đó là Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta. Hình ảnh của việc Chúa đang chờ đợi chúng ta sẽ tạo sự thúc đẩy và cảm hứng mới cho sự trông đợi của chúng ta về Ngài. Nó cho chúng ta một niềm tin không thể nói nên lời rằng sự trông đợi của chúng ta không hề vô ích. Nếu Ngài đang đợi chúng ta, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng mình được chào đón hơn cả; rằng Ngài hân hoan tìm những người Ngài đã trông đợi. Chúng ta hãy tìm kiếm ngay cả bây giờ, ở thời điểm này, với tinh thần chờ đợi Chúa cách khiêm tốn để tìm ra ý nghĩa của điều này. “Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi” Chúng ta sẽ tiếp nhận và lặp lại thông điệp: “Phước cho mọi người trông đợi Ngài”.

Hãy nhìn lên để thấy Đức Chúa Trời vĩ đại trên ngôi của Ngài. Tình yêu Ngài trường tồn và không thể diễn đạt bằng lời để có thể nói hết sự tốt lành và phước hạnh của Ngài cho mọi tạo vật. Ngài mong muốn và vui thỏa ban phước cho chúng ta. Chúa có những mục tiêu vinh quang không thể mường tượng được. Chúng liên quan đến mỗi con cái Ngài và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để bày tỏ cho họ tình yêu và quyền năng của Chúa. Ngài chờ đợi với cả tấm lòng mong mỏi của một người cha. Chúa chờ đợi để Ngài có thể ban ơn cho bạn. Và mỗi khi bạn trông đợi Ngài, hoặc tìm cách duy trì thói quen của việc chờ đợi trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể nhìn lên và thấy Ngài đang sẵn sàng để gặp bạn. Ngài sẽ chờ đợi để có thể ban phước cho bạn. Hãy kết nối mọi hành động, mọi hơi thở của sự chờ đợi với hình ảnh của đức tin rằng Chúa cũng đang chờ đợi bạn.

Và nếu bạn tự hỏi: Sẽ như thế nào nếu Chúa chờ đợi để ban phước cho tôi nhưng khi tôi đến và trông đợi Ngài thì Ngài không giúp tôi có được điều mình cầu xin mà cứ phải chờ đợi, chờ đợi nhiều hơn?

Có hai câu trả lời cho điều này. Câu trả lời thứ nhất như thế này. Như một người nông dân khôn ngoan, Đức Chúa Trời “chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa” (Gia-cơ 5:7). Ngài không thể thu hoạch bông trái cho đến khi nó chín mùi. Chúa biết khi nào chúng ta sẵn sàng nhận phước lành cho ích lợi của chúng ta và cho sự vinh hiển của Ngài. Chờ đợi trong ánh nắng mặt trời của tình yêu Ngài là điều sẽ giúp tâm linh ta sẵn sàng cho phước lành của Ngài. Chờ đợi dưới một đám mây thử thách sẽ trút xuống cơn mưa phước lành là điều cần thiết. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời chờ lâu hơn bạn tưởng, đó là vì để phước lành trở nên quý báu hơn bội lần. Đức Chúa Trời đã chờ bốn ngàn năm cho đến đúng thời điểm trước khi Ngài sai Con một của mình xuống. Thời điểm của chúng ta nằm trong tay Ngài. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta nhanh chóng và không trì hoãn quá lâu.

Câu trả lời thứ hai như thế này. Người tặng phải quý hơn quà tặng. Đức Chúa Trời còn tốt hơn cả các phước lành mà Ngài ban cho. Việc chúng ta không ngừng trông đợi Ngài là cách duy nhất để chúng ta học cách tìm thấy cuộc sống đích thực và niềm vui của mình trong chính Ngài.

Nếu con cái của Đức Chúa Trời chỉ cần biết Đức Chúa Trời của họ vinh quang như thế nào, và đặc ân trong mối thông công với Ngài tuyệt vời ra sao, thì chắc chắn họ sẽ vui mừng trong Ngài biết bao! Ngay cả khi Ngài khiến họ phải chờ đợi, họ sẽ học cách hiểu rõ hơn bao giờ hết. “Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi”. Sự chờ đợi của Chúa sẽ là bằng chứng cao nhất về ân điển của Ngài.

“Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài” (Ca thương 3:25). Và “Phước cho mọi người trông đợi Ngài” (Ê-sai 30:18) . Vâng, thật tốt lành biết bao khi một linh hồn đang chờ đợi gặp được Đấng đang đợi chờ. Chúa không thể làm công việc của Ngài mà không có sự chờ đợi của Ngài và của chúng ta cho thời điểm của Ngài. Và, nếu sự chờ đợi của Ngài không là gì khác ngoài những tốt lành, ân điển, hãy để sự trông đợi của chúng ta cũng chẳng là gì khác ngoài niềm hân hoan trong sự tốt lành và tin cậy vào ân điển đó.

Hỡi linh hồn ta, hãy trông đợi Chúa!

Cầu nguyện: Thưa Cha, cảm ơn Ngài vì chúng con biết chúng con đang trông đợi một Đấng thành tín, công bình và đầy quyền năng. Chúng con thật được phước thay khi biết Ngài vẫn đang chờ đợi chúng con và sẵn sàng để ban phước lành cho mỗi đời sống của chúng con, không phải theo ý muốn chúng con nhưng theo ý muốn Ngài, không phải theo thời điểm của chúng con nhưng trong thời điểm của Chúa. Xin cho chúng con luôn vui mừng trong khi chúng con trông đợi nơi Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen!

Bạn đã từng hoài nghi, thắc mắc tại sao Chúa không đáp lời bạn cầu xin, không ban phước cho mình? Hãy tập kiên nhẫn, hân hoan, và vui mừng trong khi bạn chờ đợi Ngài. Hãy sống mỗi ngày trong nhận thức rằng Đức Chúa Trời vui lòng chờ đợi bạn và muốn ban phước cho bạn, theo ý muốn của Ngài, bởi cách thức của Ngài, và trong thời điểm của chính Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

1 Bình Luận

Từ Quang Công

07/12/2018

Cha ơi. Xin giúp con vững lòng bền chí mà chờ đợi Ngài để cho con biết được sự tốt lành Đức-Giê-Hô-Va là thể nào. Thật vậy. Amen. Ha-Lê-Lu-Gia!