Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/12: Phước Lành Cho Người Trung Tín

Đăng ngày: 08-12-2017

Kinh Thánh: Châm Ngôn 28:20
“Người thành thực sẽ được phước lành nhiều” (BTT).

“Người trung tín sẽ được nhiều phước lành” (BTTHĐ).

Kinh Thánh: Châm Ngôn 28:20
Người thành thực sẽ được phước lành nhiều;
Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.


Lời dạy trong Châm Ngôn 28:20 nêu rất rõ “người thành thực” hay “người trung tín” sẽ nhận được nhiều phước lành. “Phước lành” ở đây là ân tứ và ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho người trung tín theo Ngài. Châm Ngôn 3:13-14 cũng cho biết “Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Thật vậy, khi một người thành thực, trung kiên bước đi với Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài thì sẽ được Chúa ban sự khôn ngoan, thông sáng. Chính sự khôn ngoan thiên thượng ấy sẽ giúp cho cuộc sống người đó tràn ngập sự thỏa lòng, phước hạnh, và điều này quý hơn cả bạc vàng. Khi Chúa Giê-xu nêu ví dụ về các đầy tớ được giao ta-lâng, người đã làm lợi ra cho chủ được khen rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Rõ ràng chúng ta thấy Chúa đánh giá cao tấm lòng trung tín của con người đối với Ngài từ trong những việc nhỏ nhất. Vì thế, để hưởng được phước hạnh thuộc linh Chúa ban, chúng ta hãy trung tín trong từng việc nhỏ Chúa giao.

Châm Ngôn 28:20 cũng cho chúng ta biết “kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt”. “Vội làm giàu” ý nói rằng người đó vội vã, mong muốn tập trung thì giờ, sức lực, trí lực của mình để làm giàu bất kể cách nào, nhiều khi phải làm cả những điều sai trật để đạt được mục đích. Kết quả là người đó chắc chắn sẽ bị phạt. Trước giả Châm Ngôn cũng khẳng định: “Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu, và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước” (20:21). Chúng ta còn nhớ câu chuyện của người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15 cũng là một hình ảnh về người muốn “vội vã làm giàu” theo ý mình và cuối cùng mất tất cả.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng lo “vội làm giàu” mà bỏ qua sự nhóm lại, thờ phượng Chúa. Hoặc chỉ nhóm lại lấy lệ cho an lòng vì mình không bỏ sự nhóm lại, nhưng lại không gắn bó với Hội Thánh. Họ tập trung lo làm ăn vì chỉ nhìn thấy những lợi lộc trước mắt nên sẵn sàng dồn hết tâm trí và sức lực vào việc kiếm tiền, không trung tín đúng mực với Chúa. Những người sống như vậy sẽ không bao giờ hưởng được những phước hạnh thuộc linh quý báu mà Chúa hứa ban cho người trung tín, thành thật theo Ngài.

Bạn nhận mình thuộc hạng người nào? Bạn có nhận được nhiều phước hạnh khi theo Chúa không?  

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trung tín với Ngài để con kinh nghiệm được nhiều phước lành từ Chúa, để từ đó con có thể chia sẻ phước hạnh đó cho nhiều người khác nữa. Amen!

6 Bình Luận

Duc Nguyenminh

08/12/2017

"Trung tín trong việc nhỏ". Lời Chúa thật sâu sắc và nhiệm màu! Cảm ơn Ngài!

Alee

08/12/2017

Trung tin với Chúa mỗi ngày.

Dương Đức Anh

08/12/2017

Đây thật là điều Chúa muốn nói riêng cho con.!! Cảm ơn Chúa đã cảnh tĩnh

Hannah Nguyễn

08/12/2017

Lạy Chúa xin cho con trung tín với Ngài suốt cả cuộc đời con và môi miệng con luôn ca ngợi và truyền rao Danh Chúa .

LVMC

08/12/2017

Amen!

Thiên Trường

08/12/2017

Dặn lòng luôn trung tín, hoàn tất chu toàn từng việc nhỏ...