Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/09: Khuyên Bảo Và Gây Dựng Nhau

Đăng ngày: 09-09-2017

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11

“Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.
Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.


Sứ đồ Phao-lô cho biết ngày Chúa Giê-xu trở lại sẽ thình lình như kẻ trộm giữa đêm khuya hoặc bất thần như cơn đau chuyển dạ của người phụ nữ mang thai (câu 1-3). Do đó, mọi người phải luôn ở trong tinh thần sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Ông cũng cho biết Cơ Đốc nhân là “con của sự sáng và con của ban ngày” chứ không phải con của sự tối tăm, ban đêm hay sự mờ tối (câu 4-5). Vì thế, Cơ Đốc nhân phải sống trong “tỉnh thức và dè giữ,” “mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ” (câu 6, 8). Đây là những khí giới cần thiết mà Sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi Cơ Đốc nhân cần phải trang bị (Ê-phê-sô 6:14-17). Khi còn sống trên đất, chúng ta phải đối diện với cám dỗ, thử thách hằng ngày và chỉ có đức tin nơi Chúa Giê-xu mới giúp chúng ta đứng vững. Hơn thế nữa, càng gần thời điểm Chúa trở lại thì ma quỷ càng “giận hoảng” (Khải Huyền 12:12) mà tấn công nhiều hơn. Đức Chúa Trời định sẵn cho chúng ta là những người tin cậy Ngài sẽ hưởng được sự sống đời đời, tránh khỏi cơn thịnh nộ của Chúa trong ngày Ngài trở lại (câu 9). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại Phúc Âm qua việc Chúa Giê-xu đã vì tội chúng ta mà chịu chết, nên nhờ Ngài mà chúng ta sẽ hưởng được nước thiên đàng, dù chúng ta còn sống hay ngay cả khi qua đời trước ngày Chúa đến (câu 10). Thiên đàng là nguồn trông cậy vững bền cho đức tin của chúng ta mà cũng là động lực thôi thúc chúng ta chăm sóc, gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau. Là các chi thể trong cùng một thân là Hội Thánh của Chúa, chúng ta cần khích lệ, gây dựng, và giúp nhau giữ vững đức tin nơi Chúa để chờ ngày Chúa trở lại (câu 11).

Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc mỗi chúng ta nhớ rằng ngày Chúa trở lại rất bất ngờ, cho nên chúng ta phải luôn giữ mình, tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh bằng cách khuyên bảo, khích lệ nhau, gây dựng đức tin cho anh chị em khác trong thân Chúa để cùng nhau sẵn sàng cho ngày gặp Chúa. Ngày Chúa càng gần thì chúng ta càng gây dựng, khích lệ nhau nhiều hơn, giống như vận động viên càng gần về đích càng mệt mỏi, toàn thân kêu gào muốn bỏ cuộc thì cần sự khích lệ, cổ vũ mạnh mẽ hơn.

Bạn đang góp phần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh bằng cách nào?

 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn tỉnh thức, dè giữ chờ ngày Chúa trở lại; biết quan tâm, gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh để cùng nhau giữ vững đức tin đến cuối cùng. Amen

6 Bình Luận

Le nam

09/09/2017

Amem

09/09/2017

Amen !

ThisHuynh

09/09/2017

Nguyện Xin Ngài giúp đỡ chính bản thân con và khuyên bảo nhau để cùng gây dựng nhau trong linh trình theo Ngài. Amen

LVMC

09/09/2017

Amen!

Hannah Nguyễn

09/09/2017

Xin Chúa cho chúng con đứng vững trên nền tảng Đức tin . Cùng xây dựng và hiệp một để mở rộng vương quốc của Ngài .

Hongphiduong

09/09/2017

Lạy Chúa xin giúp đỡ con trong mọi bước đường theo ngài xin cho con luôn khuyên bảo nhau trong Chúa và gây dựng Đức tin nơi Ngài và sống đẹp lòng Ngài để chờ đợi ngày Chúa trở lại amen