Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/01: Sự Ban Cho Yêu Thương

Đăng ngày: 10-01-2018

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:16-17

“Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:15-17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.


Đức Chúa Trời đã ban cho con người trách nhiệm quản trị đất và mọi loài sinh vật (1:26-28), và bây giờ Ngài tạo nên cho họ một môi trường và cơ hội để thực thi quyền quản trị ấy (câu 15). Bên cạnh đó, Ngài cũng ban cho họ mệnh lệnh không được làm điều gì và phải làm điều gì (câu 16-17). Trước hết, mệnh lệnh này bày tỏ cho con người đặc ân lớn lao mà họ nhận được: “tự do”. Trong khi đất và tất cả sinh vật trên đất, dưới biển đều không có quyền tự do vì chịu sự quản trị của con người, thì con người được ban cho sự “tự do” để sử dụng những điều Chúa ban cho mình (câu 16). Nhưng mệnh lệnh này cũng giúp cho con người nhận ra giới hạn của một tạo vật: con người có thể quản trị những tạo vật khác trên đất, nhưng con người không được quên mình cũng là một tạo vật và chỉ được Đức Chúa Trời ban phước khi thuận phục ý muốn của Ngài.

Mệnh lệnh ngăn cấm này không bày tỏ sự hà khắc, độc đoán của Đức Chúa Trời, nhưng cho chúng ta nhận ra tình yêu thương của Ngài, vì nếu con người không nhận biết giới hạn của mình, làm những việc vượt quá giới hạn của một tạo vật thì “chắc sẽ chết” (câu 17). Nhiều người hỏi: Vì sao Đức Chúa Trời lại dựng nên cây biết điều thiện điều ác để con người phạm tội? Đức Chúa Trời dựng nên cây biết điều thiện điều ác không nhằm mục đích làm cho con người phạm tội để rồi trừng phạt. Đức Chúa Trời không cần làm như vậy, vì nếu muốn trừng phạt con người thì Ngài có quyền làm bất cứ lúc nào, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương con người và cho con người được tự do chọn lựa, và vì tình yêu, Ngài cũng cảnh báo con người nữa. Nếu Chúa không cảnh báo thì khi ông bà A-đam, Ê-va ăn trái của cây biết đều thiện điều ác, họ có chết không? Cũng sẽ chết thôi! Như vậy, sự cảnh báo của Đức Chúa Trời cho ông bà A-đam, Ê-va là vì Ngài yêu thương họ.

Ngày nay, Chúa cũng ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa, nhưng Ngài cũng yêu thương và cảnh báo chúng ta tránh xa nhiều điều qua Lời Kinh Thánh bày tỏ, qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, qua hoàn cảnh, qua sự nhắc nhở của người khác… Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết và thuận phục.

Bạn có biết ơn Chúa vì những cảnh báo, những giới hạn mà Chúa đặt ra cho bạn không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận biết tình yêu của Chúa qua sự sửa dạy, hướng dẫn của Ngài trên đời sống con và giúp con có tấm lòng mềm mại, thuận phục ý muốn Ngài trong những giới hạn mà Chúa đặt để cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

8 Bình Luận

Sulamit

10/01/2018

A men

nguyennguyen

10/01/2018

Xin cho con luôn làm theo ý Ngài, và luôn đi theo đường Ngài

Alee

10/01/2018

Tạ ơn Chúa. Bài học rất hay,

zzfszz@gmail.com

10/01/2018

loài người chỉ là một tạo vật, vì thế đừng vượt qua giới hạn chức năng mà Đấng Sáng Tạo ban cho chúng ta

NHT

10/01/2018

Xin Chúa giúp con nhạy bén với những lời chỉ dẫn của Ngài.

Phương Đoàn

10/01/2018

Chúa ơi! Xin dạy con tấm lòng mềm mại, thuận phục và sống làm vinh hiển danh Ngài! A-men!

Nai10

10/01/2018

Tấm lòng mềm mại để thuận phục ý Chúa. Và phải biết ý Chúa luôn dành yêu thương con người

Vy ha

10/01/2018

Amen