Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/11: Kỷ Luật

Đăng ngày: 10-11-2017

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:4

“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4 Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.
Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.


Câu 1-3 dạy bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ, nghĩa là con cái phải nhận biết, thừa nhận, và thuận phục thẩm quyền Chúa đặt để trên mình trong gia đình. Tuy nhiên, để một mối quan hệ tốt đẹp, luôn luôn có trách nhiệm của cả hai phía. Người cha Cơ Đốc phải nhận biết mình có hai trách nhiệm quan trọng trên con, đó là dạy dỗ và nuôi nấng. Sự dạy dỗ gồm cả “sự sửa phạt,” vì chính “sự sửa phạt” đem lại ích lợi cho con và bày tỏ tình yêu đối với con (Châm Ngôn 13:24). Nhưng cha mẹ nên nhớ kỷ luật mà mình sử dụng phải là kỷ luật “của Chúa,” là của tình yêu và sự gây dựng (Hê-bơ-rơ 12:6-7).

Một người lãnh đạo thuộc linh phải nhận ra trách nhiệm của mình trong sự “khuyên bảo” bầy chiên, bao gồm cả kỷ luật. Rất nhiều người lãnh đạo trong Hội Thánh ngày nay đã hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai về tình yêu thương. Có nhiều người cho rằng trong Hội Thánh cần bày tỏ tình yêu, phải chấp nhận nhau, do đó không cần có kỷ luật. Cũng có những người nhận biết vai trò cần yếu của kỷ luật nhưng vì áp lực của số đông, hoặc sợ làm mích lòng người khác nên bỏ qua kỷ luật. Tuy nhiên, “sự sửa phạt khuyên bảo” là vì yêu thương và để gây dựng bầy chiên. Việc áp dụng kỷ luật không phải là một phương cách để bày tỏ uy quyền lãnh đạo của mình, vì điều đó chỉ “chọc cho con cái mình giận dữ.” Đừng quên rằng khi một người lãnh đạo càng lạm dụng thẩm quyền của tổ chức nhiều chừng nào, chứng tỏ rằng người đó đang mất dần thẩm quyền thuộc linh chừng ấy.

Bên cạnh đó, như người cha phải “nuôi nấng” con mình, người lãnh đạo thuộc linh cũng phải quan tâm đến mọi nhu cầu của bầy chiên. Một người lãnh đạo thuộc linh yêu thương bầy chiên sẽ không xem việc hoàn thành công việc được giao là xong trách nhiệm của mình; một giáo viên Trường Chúa Nhật không chỉ có việc hướng dẫn bài học và chấm dứt sau giờ học. Người lãnh đạo thuộc linh cần phải làm việc với tinh thần “chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (I Phi-e-rơ 5:3).

Bạn đang lạm dụng thẩm quyền hay áp dụng thẩm quyền Chúa ban cho theo ý Chúa?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho theo ý muốn Ngài, nhất là trong khi khuyên bảo, kỷ luật bầy chiên Chúa giao cho con, để bầy chiên đó được trưởng thành và được nuôi dưỡng theo ý muốn Ngài. Amen

10 Bình Luận

10/11/2017

Amen

Linhnguyen

10/11/2017

Xin Chúa giúp con để con biết áp dụng kỷ luật của Ngài để dạy bảo con con.

Trâm Anh Trần

10/11/2017

Lạy Chúa, nếu không có kỉ luật, con sẽ sống luông tuồng và không nhận ra được ơn Chúa ban. Xin dạy con sử dụng thẩm quyền Ngài ban

Flare Star

10/11/2017

Kỷ luật và khuyên bảo nhau trong tình yêu thương

Sara Doan

10/11/2017

Thẩm quyền Chúa ban cho mỗi chúng con đem đến sự thay đổi. Xin Ngài giúp con!!!!

LVMC

10/11/2017

Sống theo kỷ luật của Chúa để con được trưởng thành.

LVMC

10/11/2017

Sống theo "kỷ luật" của Chúa để ta trưởng thành.

nguyennguyen

10/11/2017

xin cho con biết sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho theo ý muốn Ngài

Alee

10/11/2017

Có thưởng thì có phạt. Hãy sống kỷ luật trong Chúa, dậy dỗ nhau trong tình yêu của Ngài.

Khai Huyen

10/11/2017

A men