Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/01: Sự Sửa Phạt Yêu Thương

Đăng ngày: 11-01-2018

Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:11-12

“Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3:14-24
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.


Ông bà A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời tạo nên và cung ứng mọi điều thiết yếu để sống phước hạnh, vui thỏa, và ý nghĩa trong mối liên hệ yêu thương với Ngài. Thế nhưng họ đã tự phá bỏ những đặc ân và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, để nhận lấy những hình phạt do sự chọn lựa sai trật của mình. Từ đó, ông bà cùng dòng dõi phải chịu đau khổ về thể chất, sự xung đột và đổ vỡ trong các mối quan hệ xã hội, và sự chết thuộc thể; đồng thời không còn sống trong mối tương giao phước hạnh với Đức Chúa Trời (câu 16-24).

Con người đã lợi dụng sự tự do Đức Chúa Trời ban cho để tìm kiếm những giá trị và phước hạnh khác hơn những giá trị và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nếu không có sự đau khổ vì án phạt thì chắc ông bà sẽ không bao giờ ý thức hết sự quý giá của những điều họ nhận được từ Đức Chúa Trời. Nói cách khác, việc Đức Chúa Trời đuổi ông bà A-đam và Ê-va ra khỏi Vườn Địa Đàng và để cho cả nhân loại sống đau khổ trong tội lỗi là vì tình yêu thương. Đức Chúa Trời không muốn con người xem thường tình yêu của Ngài, không nhận ra hậu quả của tội lỗi, nên để cho con người sống với quyết định sai trật của mình. Tương tự như câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng trong Lu-ca 15, vì thương con nên người cha cho con tự do chọn lựa, sống với quyết định sai lầm để nhận ra giá trị của tình yêu thương gia đình. Vì sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là sự sửa phạt yêu thương, nên Ngài đã dự bị một chương trình cứu rỗi qua sự chịu khổ và hy sinh của Chúa Giê-xu khi nhập thể thành người (câu 15). Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của ông bà A-đam và Ê-va (câu 21), và ngăn chặn con người phạm thêm những tội nghiêm trọng khác (câu 22-24).

Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta, những người tin nhận Chúa Giê-xu, “mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” (II Phi-e-rơ 1:3-4). Nhưng vì chúng ta thường có khuynh hướng sống sai trật nên Ngài cũng thường sửa phạt chúng ta trong tình yêu để chúng ta biết thuận phục và ưu tiên tìm kiếm Chúa trong cuộc sống theo Ngài.

Bạn đang chọn lựa và tìm kiếm điều gì trong cuộc sống?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con khi ban cho con những phước hạnh dư dật và cả sự sửa phạt. Xin cho con biết lắng nghe và thuận phục Chúa trong mọi hoàn cảnh đời sống. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

7 Bình Luận

Phuc Truong

11/01/2018

amen.

nguyennguyen

11/01/2018

"Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình”.

Alee

11/01/2018

Bình an nơi Chúa!

thaytam

11/01/2018

cảm ơn Chúa

Nai10

11/01/2018

Ngài cũng thường sửa phạt chúng ta trong tình yêu để chúng ta biết thuận phục và ưu tiên tìm kiếm Chúa trong cuộc sống theo Ngài.

Phương Đoàn

11/01/2018

Chúng con không lợi dụng sự tự do mà Ngài ban cho để làm theo ý riêng và sự sai trật của Chúa. Con đây! Xin Cha sủa phạt và uốn nắn theo ý Ngài!!!! A-men.

Hannah Nguyễn

11/01/2018

Cầu xin Chúa cho con biết lắng nghe và luôn thuận phục Chúa trong mọi hoàn cảnh .