Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/08: Gia Đình Phục Vụ Chúa

Đăng ngày: 11-08-2017

Kinh Thánh: Giô-suê 24:15b

“…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va”.

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Giô-suê 24:14-15 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.


Chẳng những ông Giô-suê là một dũng sĩ đã lãnh đạo Y-sơ-ra-ên chiếm xứ Ca-na-an mà ông còn là người lãnh đạo thuộc linh mạnh mẽ của họ. Cuộc đời của ông đã để lại cho dân chúng một mẫu mực tin kính Đức Chúa Trời và vâng giữ luật pháp của Ngài. Trong lời từ giã người Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời, ông Giô-suê nhắc lại những việc lớn lao cùng những ơn lành Chúa đã làm cho dân Ngài. Từ khi Chúa kêu gọi ông Áp-ra-ham và hứa sẽ ban cho dòng dõi ông một dân lớn, Chúa cũng đã chọn Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân của Ngài. Sau lời nhắc nhở đó, ông Giô-suê khuyên dân chúng: “Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 14). Ông nói rằng giữa việc giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời hoặc thờ các thần tượng khác thì chỉ có thể chọn một trong hai. Dân chúng phải quyết định chọn trung thành với Chúa trong đời sống thờ phượng hoặc là làm theo tổ phụ của họ đã thờ thần tượng, đã bị tiêm nhiễm việc thờ lạy các thần khác tại Ai Cập. Ông khẳng định họ có quyền chọn lựa hoặc phục sự Đức Giê-hô-va hoặc chọn phục sự bất cứ thần hư không nào họ muốn, nhưng riêng ông, ông cho họ biết quyết định mạnh mẽ và dứt khoát của mình: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15). Ông Giô-suê đã đi gần trọn con đường của mình với Đức Chúa Trời, ông đã trải nghiệm tình yêu và quyền năng lớn lạ của Ngài. Ông biết chắc rằng các thần tượng chỉ là hư không, chẳng có quyền năng gì cả, chỉ duy có Đức Chúa Trời Chân Thần mới là Đấng đáng thờ phượng và phụng sự. Vì vậy, trọn đời ông, ông đã hướng dẫn và giáo dục gia đình mình trở nên một gia đình trọn vẹn phục sự Đức Giê-hô-va.

Trách nhiệm của người chủ gia đình trong việc gây dựng đời sống thuộc linh cho con cháu hết sức quan trọng. Cha mẹ không những cần phải tự gây dựng đức tin cho mình mạnh mẽ qua việc siêng năng đọc, học Kinh Thánh, cầu nguyện, nhưng cũng phải quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn cho gia đình biết Chúa, tin Chúa, và giữ vững đức tin trong Chúa. Đời sống thuộc linh của gia đình có mạnh mẽ hay không, một phần do gương sống và cách giáo dục của cha mẹ ngay từ thuở con còn thơ ấu (Châm Ngôn 22:6).

Bạn và gia đình bạn có đang phục sự Chúa không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Quyền Năng, xin giúp con thêm lòng tin kính và trung tín trong sự thờ phượng Ngài. Xin cho con và gia đình con biết dâng đời sống mình phục vụ Chúa trọn đời, luôn tránh xa sự thờ thần tượng trong đời sống gia đình con. Amen

8 Bình Luận

Phuc Truong

11/08/2017

Amen

Linh

11/08/2017

Amen

Ân Phước

11/08/2017

Amen

Thiên Trường

11/08/2017

Tôi và nhà tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va

Trần Mộng Trang Đài

11/08/2017

Cầu xin Chúa cho con luôn gần Chúa trong mối tương giao mật thiết với Ngài , trong sự làm gương tốt cho con cái con biết phục sự Chúa, kính yêu Ngài.

Hongphiduong

11/08/2017

Lạy Chúa xin cho con luôn vâng theo lời Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài xin ban cho con năng lực của Ngài để con dạy dỗ con cái của mình biết yêu kính Chúa và sống đẹp lòng Ngài và trung tín rao truyền Danh Chúa cho đến ngày Chúa trở lại amen

LVMC

11/08/2017

Amen!

Hannah Nguyễn

11/08/2017

Cám ơn Chúa vì Ngài đã chọn ông bà , cha mẹ con tin Chúa . Con và hậu tự dòng dõi con nguyện bước đi theo Chúa, hầu việc Chúa cho đến mãi mãi .