Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/01: Kế Hoạch Yêu Thương

Đăng ngày: 12-01-2018

Kinh Thánh: Rô-ma 5:6

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Rô-ma 5:5-6 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.


Sứ Đồ Phao-lô cho biết một trong những bằng chứng bảo đảm về sự cứu rỗi chính là tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong lòng người tin qua sự ban cho Đức Thánh Linh (câu 5). Nói cách khác, những người tin Chúa có thể nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời rõ ràng qua công việc của Đức Thánh Linh. Bên cạnh đó, Sứ đồ Phao-lô trình bày một bằng chứng mang tính chất lịch sử qua chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời (câu 6). Tại đây, ông cho biết Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu đến với con người theo “kỳ hẹn”, nghĩa là Ngài có một chương trình và kế hoạch để bày tỏ sự cứu rỗi cho con người. Kế hoạch yêu thương này có từ buổi sáng thế, và trong kế hoạch đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng và tình yêu qua việc chọn lựa những người tin ngay từ buổi ban đầu (Ê-phê-sô 1:4). Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời ban cho theo “kỳ hẹn”, nghĩa là trong thời điểm đã được hẹn trước, hay trong thời điểm thích hợp. Đó là thời gian đủ để con người nhận biết mình “yếu đuối”“có tội” (câu 6), đủ để nhận biết hậu quả của tội lỗi, hậu quả của quyết định chống nghịch Đức Chúa Trời, đủ để con người nhìn thấy sự tuyệt vọng và bất lực của mình khi tự tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc quan sát hệ thống luật pháp và tế lễ của dân Do Thái.

Về phương diện cứu rỗi, chính kế hoạch cứu rỗi yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu của Ngài khi ban cho con người sự tự do chọn lựa và khi để cho con người sống với sự đau đớn tột cùng vì quyết định chọn lựa sai trật của họ. Đức Chúa Trời không phải là một vị thần vô cảm, độc đoán, và hung ác, sẵn sàng giáng tai họa cho những người chống đối, nhưng Ngài là một Đức Chúa Trời nhìn biết hết mọi sự, ngay cả sự phản loạn của con người nhưng vẫn yêu thương và hoạch định một chương trình cứu rỗi cho họ.

Chúng ta đã được chuộc bởi chính huyết Chúa Giê-xu, là những người luôn ở trong chương trình yêu thương và ân sủng mà Ngài dành cho chúng ta. Chúa luôn yêu chúng ta, ngay cả sự yên lặng của Chúa cũng bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Chúng ta chỉ hãy tin cậy và chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.

Bạn có nhận biết kế hoạch yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho bạn chưa?

Cầu Nguyện: Con tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho con. Xin cho con luôn nhận biết tình yêu của Chúa và tin cậy rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

7 Bình Luận

Nguyễn Thị Kim Phụng

13/01/2018

Tạ ơn Cha Yêu Thương đã luôn đồng hành và chăn dắt chúng conXin tiếp tục đổ ơn yêu thương Ngài trên gđ nhỏ của con, xin chúc Phước trên cv, trên những dự định trong năm 2018 của chúng con, xin gìn giữ lòng yêu kính Chúa của gđ con mãi trung tín với Ngài! A men!

Alee

12/01/2018

Haleluya. Ngợi khen Chúa.

Vy ha

12/01/2018

Amen

Phương Đoàn

12/01/2018

Sự im lặng của Ngài cũng thể hiện một tình yêu tuyệt đối. Cảm ơn Chúa!

thaytam2017@gmail.com

12/01/2018

Vì Chúa mà con được cứu rỗi

Thiên Trường

12/01/2018

Cảm ơn Chúa.

TRUONG LUEU

12/01/2018

cam ơn Chúa. Amen!