Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/09: Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện

Đăng ngày: 12-09-2017

Kinh Thánh: Công Vụ 2:42

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47
Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.


Hội Thánh đầu tiên đã khởi đầu với số lượng tín hữu độ ba ngàn người (câu 41), nhưng điều các sứ đồ quan tâm hàng đầu không chỉ là số lượng mà còn là sự tăng trưởng tâm linh của những tín hữu mới. Các sứ đồ nhận thức rằng, muốn Hội Thánh vững mạnh và phát triển thêm lên, thì cần phải gây dựng đời sống thuộc linh toàn diện trong Hội Thánh. Tất cả tín hữu được các sứ đồ ưu tiên dạy dỗ Lời Chúa để hiểu biết Chúa và lớn lên mỗi ngày. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu căn dặn trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:18-20). Sự hiểu biết Lời Chúa không chỉ là lý thuyết để mở mang kiến thức nhưng là hiểu biết để thực hành, “bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ.” Đồng thời từ sự hiểu biết đó, họ thể hiện sống động qua nếp sống cùng thờ phượng Chúa, cùng thông công với nhau, cùng dự Lễ Tiệc Thánh, và cùng hiệp ý cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Nhờ được gây dựng toàn diện, đời sống thuộc linh của các tín hữu Hội Thánh đầu tiên được đâm rễ trong chính Chúa Giê-xu và tăng trưởng không ngừng. Khi đời sống thuộc linh tăng trưởng, thì mọi người không coi tài sản mình là của riêng mình, họ quan tâm đến nhu cầu thuộc thể lẫn nhau, sẵn lòng bán gia tài để giúp nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Kết quả là “Mỗi ngày Chúa lấy thêm những người được cứu thêm vào Hội Thánh.”

Hội Thánh ngày nay có nhiều nhu cầu cần giải quyết, nhưng noi gương Hội Thánh đầu tiên, chúng ta không nên bỏ quá nhiều thì giờ vào các công việc xã hội mà phải quan tâm đến việc gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh cách toàn diện. Có thể Hội Thánh đang tập trung lo xây cất nhà thờ, lo giải quyết nhiều công tác hành chính khác… nhưng điều quan trọng hàng đầu không thể lơ là, đó là dạy dỗ Lời Chúa và gây dựng đời sống thuộc linh từng người trong Hội Thánh. Đời sống thuộc linh của chúng ta không thể nào lớn lên bởi những thức ăn thuộc linh nghèo nàn, hời hợt, mà chỉ được lớn lên bởi sự nuôi dưỡng toàn diện từ việc dạy dỗ nghiêm túc Lời Chúa đến việc thực hành nếp sống đạo hằng ngày. Đây không chỉ là trách nhiệm của mục sư quản nhiệm, nhưng cũng là trách nhiệm của từng ban ngành và từng con dân Chúa trong Hội Thánh.

Hội Thánh bạn có đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gây dựng đời sống thuộc linh toàn diện không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết dành thời gian ưu tiên học Lời Chúa mỗi ngày và giữ gìn nếp sống đạo theo Lời Chúa dạy, để con được Chúa dùng gây dựng đời sống thuộc linh của anh chị em con trong Hội Thánh.

7 Bình Luận

Dat Xuan Lee

12/09/2017

Lạy Chúa . xin chúa ban phước cho ae nhà trọ sinh viên Cơ đốc chúng con ham mến học hỏi lời của Ngài .. A-men

Hồng Nhung

12/09/2017

Amen xin Chúa giúp chúng con ❤❤

ThisHuynh

12/09/2017

Lạy Chúa ơi! Nguyện xin Ngài cho con luôn luôn dành thì giờ ưu tiên trước nhứt cho Ngài. Nguyện xin Chúa hằng giúp con luôn, con tạ ơn Ngài trên mọi điều. A-men

Sara Doan

12/09/2017

Chúa ơi! Con cầu nguyện cho hội thánh Ngài khắp nơi. Nếu chúng con không để Chúa làm chủ thì thể gian sẽ làm chủ cuộc đời chúng con. Xin dạy con lòng yêu mến ae và luôn học biết lời Ngài. A-men

Nguyễn Hữu Tâm

12/09/2017

Nguyện Chúa giúp chúng con phát triển thuộc linh toàn diện để cùng làm sáng danh Chúa, hết lòng kính mến Ngài và làm theo lời Ngài, yêu thương hiệp một với nhau, sống đạo giữa đời, giúp người khác biết và tin nhận Chúa.

Hannah Nguyễn

12/09/2017

Lạy Chúa xin cho con được hiệp một cùng với anh em để chia sẻ, gây dựng, khích lệ nhau trên bước đường theo Chúa .

Hongphiduong

12/09/2017

Lạy Chúa xin cho con luôn học hỏi và làm theo lời Ngài để đem tình yêu của Ngài đến với mọi người và dẫn dắt con suốt cuộc đời này và ban Thánh Linh soi sáng để con luôn vâng theo ý muốn của Ngài để gây dựng một HT vững mạnh và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của con amen