Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/11: Sự Sống Lại

Đăng ngày: 12-11-2017

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:13-14

“Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Chúa Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những người mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Gióp 14:13-17 Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ, che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi,
Định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!
Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!
Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, Cho đến chừng tôi được buông thả.
Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;
Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa;
Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi,
Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao?
Các tội phạm tôi bị niêm trong một cái túi,
Và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại.


Trong sự thử thách quá lớn xảy đến cho gia đình và bản thân ông Gióp, ông cố tìm con đường để thoát khỏi đau khổ. Ông thưa với Chúa rằng ông ước ao Chúa giấu ông nơi âm phủ, che khuất ông một thời gian cho đến khi Ngài nguôi cơn giận. Nhưng ông lại tự hỏi: “Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!” (câu 14). Ông bối rối suy nghĩ khi con người đã xuống âm phủ, nghĩa là đã chết thì làm sao sống lại. Suốt những ngày chịu gian khổ ông cứ chờ mong được giải thoát, nhưng vẫn không thấy Chúa “buông thả” ông (câu 14). Chúa dựng nên con người sao Chúa không chăm sóc, thương yêu tạo vật của Chúa? Trước mặt Chúa, ông nhỏ bé, không ra chi sao Chúa nỡ cầm tội ông: “Chúa đếm các bước,” “Chúa xem xét các tội,” “Chúa thắt các sự gian ác” của ông (câu 16-17). Tâm trạng của ông Gióp là tâm trạng của người cùng đường, khốn khổ, muốn chết để thoát khỏi đau khổ nhưng lại lo khi đã chết thì làm sao sống lại được. Ông Gióp gần như hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗi đau khổ của mình. Dù sau này ông hiểu thêm về sự sống đời đời khi ông viết: “Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời” (Gióp 19:26), nhưng trong lúc này ông không biết làm thế nào để có sự sống trong đời sau.

Sự tuyệt vọng của ông Gióp cũng là sự tuyệt vọng của con người tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại nên trong sự tuyệt vọng của con người, Ngài đã ban sự cứu rỗi cho con người qua Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian, chết trên thập tự giá đền tội cho con người. Ai tin Ngài sẽ được tha tội và được sự sống đời đời về phương diện tâm linh. Cơ Đốc nhân được Lời Chúa cho biết khi Chúa trở lại, con cái Chúa dù đã chết và thân thể hư nát rồi cũng sẽ được sống lại và biến hóa trở nên một người mới không hay hư nát trong Chúa (I Cô-rinh-tô 15:50-58). Những người đã tin Chúa Giê-xu sẽ nhận được sự cứu rỗi chắc chắn mà Chúa Thánh Linh ấn chứng cho người tin nhận Ngài (Ê-phê-sô 1:13-14).

Nếu qua đời, bạn có tin bạn có sự sống lại chăng? Bạn làm gì để có được sự sống đời đời?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài đã gánh tội lỗi và chết thay cho con, ban cho con sự sống đời đời. Xin cho con vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết đặt trọng tâm vào sự sống đời đời. Amen!

4 Bình Luận

nguyennguyen

12/11/2017

tạ ơn Ngài đã gánh tội lỗi và chết thay cho con, ban cho con sự sống đời đời.

Alee

12/11/2017

TIn Ngài sẽ được tha tội và được sự sống đời đời.

Thảo Phạm

12/11/2017

Giúp sức cho con tập trung sống hướng vào cõi đời đời

LVMC

12/11/2017

Con có lời hứa từ Ngài, điều đó là động lực cho con sống có mục đích trong khi còn sống ở đời tạm này.