Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/4: Tin Chắc Vào Chiến Thắng Khải Hoàn

Đăng ngày: 12-04-2018

Tiên tri Ê-sai đã được mặc khải để nhìn thấy ngày mà các dân tộc từ tất cả sắc dân sẽ không còn chống nghịch Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và Đấng Mê-si của họ là Chúa Giê-xu nữa.

Họ sẽ không còn sùng bái các giáo chủ hay các thần của dân ngoại nữa. Nhờ thế sẽ không còn các hủ tục mê tín dị đoan, thờ cúng người chết, tôn sùng linh vật… Thay vào đó, họ sẽ hiệp một trong đức tin tại bữa tiệc vui mừng ở Si-ôn – núi của Đức Chúa Trời.


Phân đoạn Kinh Thánh

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại. Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài; thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kinh sợ Ngài. Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn; ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây” (Ê-sai 25:1-5-BTT)


Bức màn của sự sợ hãi bị phá hủy, cái chết bị tiêu nuốt và sự sỉ nhục mà con cái Chúa phải chịu sẽ bị xóa bỏ. Mọi lời khóc than không còn tồn tại nữa.

Đó là bối cảnh khải tượng của Ê-sai 25:3 “Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài; thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kinh sợ Ngài”. Nói cách khác, Đức Chúa Trời mạnh hơn tất cả các “dân cường thạnh”, Ngài đầy năng quyền và nhân từ đến mức các quốc gia, các dân tàn ác cũng sẽ trở lại tôn kính Ngài.

Ngày nay, những người tin nhận Chúa Giê-xu đã chiến thắng nhờ Danh Ngài ở nhiều trận chiến: trận chiến trong học hành, công việc, khủng hoảng tài chính… chúng ta cũng có thể đối diện với sự bách hại từ con người trong việc rao giảng Phúc Âm. Nhưng Chúa ban cho chúng ta sự mạnh mẽ, can đảm, khôn ngoan và sự giải cứu đúng lúc. Trên hết, Ngài luôn giúp chúng ta chiến thắng bản ngã của chính mình, mỗi khi nó xu hướng về điều ác (Rô-ma 7:21-24).

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức mạnh cùng khả năng chịu đựng để chiến thắng mọi đau đớn thể xác và tâm hồn, khi đối diện với bệnh tật, trở ngại, chia cách… Nhưng trên hết mọi sự, Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và Ngài đã Phục Sinh, để trong Danh Ngài, chúng ta được cứu khỏi sự chết đời đời. Vả lại ai cầu khẩn Danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21-BTT).

Cầu nguyện: “Kính Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Ngài vì trong cơn gian nguy, chúng con kêu cầu Danh Chúa và được giải cứu. Có Chúa giúp đỡ, chúng con có thể chiến thắng tất cả, từ bản ngã cho đến mọi áp bức từ các nan đề thường trực trong đời sống mình. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!”

Những cuộc đời hy sinh thầm lặng vì Phúc Âm sẽ không vô ích. Những lời cầu nguyện, bài giảng, thông điệp khích lệ… tất cả sẽ trở nên ánh sáng soi ra trong nơi tối tăm. Bởi lời Chúa được gieo ra sẽ không trở về luống nhưng, và chắc chắn Nước Cha sẽ đến, ý Cha sẽ nên. Chiến thắng khải hoàn chắc chắn sẽ xảy ra.

 

6 Bình Luận

k son

12/04/2018

cảm ta Chua Ngài là Đấng tòn năng

Khuyết Danh

12/04/2018

Chúa ôi, con tin Ngài

Nguyễn Thị Kim Phụng

12/04/2018

Tạ ơn Cha! halelugia!

Alee

12/04/2018

Ngợi khen Chúa. Haleluya

doanthikimphuong246@gmail.com

12/04/2018

Chúa đáp lời đúng thời điểm. Con tin cậy nơi Ngài!

LVMC

12/04/2018

Trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời không rời bỏ kẻ Ngài đã chọn.