Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/11: Nỗi Vui Mừng Lớn

Đăng ngày: 13-11-2017

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:16

“Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:15-19 Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc nầy thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi.
Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gởi lắm thơ từ cho Tô-bi-gia, và Tô-bi-gia đáp thơ gởi lại cho chúng. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và Giô-ha-nan, con trai người, đã cưới con gái của Mê-su-lam, là con trai của Bê-rê-kia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gởi thơ để làm cho tôi sợ hãi.


Dù nhiều lần kẻ thù dùng trăm mưu nghìn kế tấn công ông Nê-hê-mi, nhưng Đức Chúa Trời đã ban ơn giúp ông Nê-hê-mi có đủ sức mạnh để lãnh đạo dân Chúa tiếp tục xây cất tường thành trước những gian nguy. Nhờ sức Chúa, người Y-sơ-ra-ên nói chung và ông Nê-hê-mi nói riêng đã nỗ lực thi công, và công trình xây cất tường thành Giê-ru-sa-lem đã chính thức hoàn tất trong vòng 52 ngày. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặc mới cho lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên. Rồi đây, dân Y-sơ-ra-ên sẽ chấm dứt những tháng ngày bị các dân tộc chung quanh chê cười và sỉ nhục. Sự hoàn tất xây sửa lại vách tường thành Giê-ru-sa-lem đã giúp dân Y-sơ-ra-ên một lần nữa kinh nghiệm lòng nhân từ và quyền năng lớn lao từ Đức Chúa Trời. Bởi trong quá trình xây cất, dân chúng là những người biết rõ hơn hết về những khó khăn mà họ trải qua. Nhiều lúc khó khăn đến nỗi có người nghĩ rằng việc hoàn tất xây cất tường thành chỉ là hoang tưởng! Thế nhưng với lòng bền bỉ cậy trông vào Chúa và sự cố gắng đến cuối cùng của mọi người đã giúp dân Y-sơ-ra-ên hưởng được những ân huệ mà chính họ không dám mơ ước tới. Sự kiện vui mừng lớn này đã khiến các dân tộc chung quanh trước đây từng chế giễu và tìm cách hãm hại dân Y-sơ-ra-ên đã phải khiếp sợ và ngã lòng. Các kẻ thù đã vô tình trở thành những nhân chứng về những điều kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm trên dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Khi nhìn về điều lớn lao mà Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta không chỉ thấy năng quyền vô đối của Chúa mà còn thấy được sự nỗ lực không ngừng của dân Y-sơ-ra-ên. Trong những điều diệu kỳ mà Chúa làm cho con người, Ngài luôn dành một vị trí để mời gọi con người đồng công cộng tác với Ngài. Hay nói cách khác, Chúa luôn mời gọi chúng ta trở thành những nhân chứng tận mắt chứng kiến những điều vĩ đại mà Chúa đã và sẽ tiếp tục làm trên cuộc đời mình. Hết lòng làm việc trong sự ban ơn của Chúa thì sẽ nhận được sự vui mừng lớn Chúa ban.

Câu hỏi đặt ra cho hôm nay là chúng ta có sẵn sàng đồng công với Chúa trước những khó khăn trong đời sống, để chúng ta được kinh nghiệm về những điều nhiệm mầu đến từ Chúa không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành mà Ngài đã làm trên dân Y-sơ-ra-ên năm xưa. Xin cho con sẵn lòng bước đi với Chúa dù có khó khăn, để con kinh nghiệm được những điều mầu nhiệm từ Chúa. Amen!

5 Bình Luận

Thiên Trường

13/11/2017

Tôi sống trên nền tảng Lời Chúa, mong đợi sự ban phước từ Ngài, phó thác mọi kế hoạch trong thánh ý Ngài. Chúa Giêxu Christ là Cứu Chúa & Chủ của tôi.

nguyennguyen

13/11/2017

Xin cho con luôn nương theo đường Chúa

LVMC

13/11/2017

Chúa ơi con tin cậy Ngài. Xin Chúa thêm sức, xin hãy sai!

Alee

13/11/2017

Bước đi với Chúa không thôi.

Hannah Nguyễn

13/11/2017

Lạy Chúa, xin cho cho con lòng can đảm, mạnh mẽ bước đi theo Ngài. vì con biết rằng Chúa luôn đi cùng với con. Quyền năng và phép lạ của Chúa hôm qua, ngày nay và cho đến mãi muôn đời không thay đổi .