Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/11: Chọn Người Lãnh Đạo

Đăng ngày: 14-11-2017

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-2

“Tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác”

Phân Đoạn Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-4
Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng: Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.


Sau khi xây xong tường thành, một trong những việc ưu tiên mà Tổng trấn Nê-hê-mi làm là chọn người lãnh đạo để cai trị thành Giê-ru-sa-lem phụ với ông. Tiêu chuẩn hàng đầu để chọn lựa là trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời (câu 2). Với ông, một người biết kính sợ Chúa mới có thể dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối Ngài, không dám làm những điều ngược với Lời Chúa dạy. Một yếu tố không kém quan trọng nữa là trung tín, nghĩa là trung thành, đáng tin cậy. Như chúng ta đã biết, trong những phân đoạn trước đây, có một số ít người Y-sơ-ra-ên không ủng hộ công việc của ông Nê-hê-mi, thậm chí họ còn muốn làm hại ông (6:14, 17). Thế nên, người lãnh đạo phải là người đáng tin cậy, để bảo đảm rằng họ sẽ không vì lợi ích riêng mà phản bội dân tộc của mình. Chính bởi những kinh nghiệm đã trải qua mà ông Nê-hê-mi quyết định lựa chọn ông Ha-na-ni và ông Ha-na-nia để giao phó trách nhiệm cai trị Giê-ru-sa-lem. Chúng ta thấy ông Ha-na-ni là em của ông Nê-hê-mi, nhưng lý do chọn lựa không phải là ưu tiên cho người nhà của mình, mà căn cứ trên lòng kính sợ Chúa hơn nhiều người khác và đáng tin cậy để giao phó công việc. Ông đã chọn đúng vì trong Nê-hê-mi 1:2-3, chúng ta biết được ông Ha-na-ni là người có lòng cưu mang tình trạng dân tộc mình, nên khi ông đến thăm ông Nê-hê-mi, nghe thăm hỏi thì ông đã báo rõ tình trạng tủi nhục của dân còn sót lại và sự đổ nát của vách thành Giê-ru-sa-lem.

Qua gương lãnh đạo của ông Nê-hê-mi, chúng ta được nhắc nhở về cách chọn lựa người lãnh đạo trong Hội Thánh và ban ngành. Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta chọn người để giao công việc dựa trên yếu tố tình cảm, ưu tiên cất nhắc người mình thích, người hợp tính mình; hoặc dựa trên tiêu chuẩn chọn người dễ sai bảo để có thể làm theo ý muốn mình mà không bị chống đối; hoặc chọn người cùng phe với mình để tạo vây cánh, quyền lực; hoặc ưu tiên chọn người giàu có để dễ cổ động tài chánh… Vì vậy, nhiều người đã xem nhẹ yếu tố kính sợ Chúa và lòng trung tín, đáng tin cậy. Bài học nhắc chúng ta rằng chức vụ lãnh đạo là nhằm dẫn dắt dân Chúa đi trong đường lối Ngài, chứ không phải là cơ hội để khẳng định quyền lực hay để tìm lợi riêng cho mình.

Điều nào trong cách chọn người lãnh đạo của ông Nê-hê-mi đánh động lòng bạn?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết kính sợ Chúa là yếu tố tiên quyết trong phẩm chất của người lãnh đạo. Xin cho con có đủ khôn ngoan để lựa chọn những người biết kính sợ Chúa và đáng tin cậy trong chức vụ lãnh đạo. Amen

8 Bình Luận

Nam Trang Trân

14/11/2017

Xin Chúa chọn lựa cho người lãnh đạo là tốt nhất theo ý Chúa chứ không phải ý con người để Hội Thánh Chúa được phát triển .

Jewel Do

14/11/2017

Nói theo gương Chúa để là người lãnh đạo đẹp lòng Ngài

nguyennguyen

14/11/2017

Người lãnh đạo phải kính sợ Chúa mới là người lãnh đạo thành công

Trâm Anh Trần

14/11/2017

Kính sợ Chúa là điều quan trọng nhất. Xin giúp con quyết định không theo cảm xúc con mà theo sự hướng dẫn của Ngài

Thiên Trường

14/11/2017

Một người kính sợ Chúa sẽ sản sinh ra nhiều người kính sợ Chúa!

LVMC

14/11/2017

Đức Giê Hô Va không xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê Hô Va nhìn thấy trong lòng...

Alee

14/11/2017

Một người lãnh đạo giỏi là người dẫn dắt dân Chúa theo đường lối Ngài.

Hannah Nguyễn

14/11/2017

Lạy Chúa ! Xin Chúa dấy lên giữa dân tộc VN chúng con một người lãnh đạo kính sợ Chúa và yêu mến Chúa hết lòng .