Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/9: Tin Cậy Nơi Chúa

Đăng ngày: 14-09-2018

Chúng ta có thực sự tin cậy Chúa không? Khi khó khăn chúng ta có nản lòng, có tìm cách giải quyết trước khi tìm cầu ý Chúa? Ai trong số chúng ta đã như thế? Hãy cùng bài học hôm nay đo lại đời sống đức tin và lòng tin cậy của mình nơi Chúa, và học cách phó thác đời sống mình nơi Ngài.
 
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3:5,6 – BTTHĐ)
 
Câu Kinh Thánh trên là kim chỉ nam cho đời sống của tôi, là câu tôi yêu thích, chỉ dẫn tôi sống theo cách mà Chúa muốn. Khi tôi đối diện với những lựa chọn, những tranh chiến, hoặc những điều không chắc chắn – tôi đều đến với Lời Chúa và xin Chúa giúp tôi áp dụng chúng vào từng trường hợp.
 
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.” Tin cậy là điều vô cùng quan trọng, là một hành động của đức tin. Tin cậy là điều cốt yếu của đức tin và của những bước đi trong đời sống – là nền tảng cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đức Chúa Trời đã đặt sự tin cậy ở sâu trong lòng con người, và niềm tin là điều cốt lõi để chúng ta sống cuộc đời này.
 
“Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” Chúng ta cần hiểu rằng mình sẽ không trải qua cuộc đờ i này bằng chính đường lối của riêng mình. Đó không phải là mối quan hệ tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cố sống theo cách đó thì chúng ta sẽ sống hai lòng. Hãy từ bỏ con đường của riêng mình và đi theo con đường của Chúa. Cha Thiên Thượng luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn và tôi.
 
“Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con.” Hãy tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Và hãy tôn Ngài làm Chúa của cuộc đời bạn. Hãy nhìn xem sự thánh khiết, oai nghi và quyền năng của Ngài. Vì chắc chắn một ngày nọ, mọi đầu gối sẽ quỳ và mọi lưỡi sẽ tôn Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng nắm quyền và tể trị. Ngài là Đấng mà chúng ta cần chăm xem trong mọi bước đường.
 
“Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” Cuộc sống của chúng ta ở trong tay Chúa. Chúng ta cần thuận phục ý Ngài và đi đến những nơi Chúa kêu gọi, dẫn dắt. Những chỗ bằng phẳng hay quanh co, nhấp nhô cũng do Đức Chúa Trời đặt để trong sự tể trị của Ngài. Khi đầu phục tấm lòng và cuộc sống của mình cho Chúa, chúng ta sẽ thấy mọi điều Ngài đặt để đều đem lại phước hạnh và sự thỏa lòng cho những ai tin cậy Chúa.
 
Ngày hôm nay khi bạn đọc hai câu Kinh Thánh quen thuộc này, tôi cầu nguyện để Lời Chúa được vun trồng và lớn lên trong tấm lòng của bạn, gây dựng nơi bạn một lòng tin cậy vững chãi trong Chúa chúng ta – Đấng tể trị tốt lành.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thực sự chính chúng con dù biết Ngài Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, vẫn biết Ngài đang kiểm soát mỗi chi tiết trong cuộc đời chúng con, nhưng chúng con vẫn chạy trước Ngài khi biến cố xảy đến với chúng con. Xin Ngài tha thứ và thêm lên chúng con lòng tin cậy Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời mình. Xin chỉ cho chúng con thấy mình bất năng, giới hạn là thể nào, để chúng con phó thác hoàn toàn vào tay Chúa-Đấng Toàn Năng. Trong danh Chúa Jesus Amen!
 
”Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của bạn. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của bạn, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo bạn đi.”
 
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

4 Bình Luận

Khuyết danh

16/09/2018

cảm ơn chúa. xin chúa cho oneway lun dc pt mãi mãi. ❤️

Deuchristian

14/09/2018

amen

Lan Trinh

14/09/2018

Cảm ơn Chúa ,Hallelujah Amen

Lê Hồ Uyên Trâm

14/09/2018

Con cảm tạ ơn Chúa vì con được làm con cuae Ngài. Con xin phó thác cuộc đời con trong sự tể trị của Ngài. Xin Cha cho con luôn nương cậy Ngài . Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen!