TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 16/06: KHÔNG THỂ DUNG THỨ

Đăng ngày: 16-06-2017


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:6
“Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm.”


KHÔNG THỂ DUNG THỨ

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Giê-rê-mi 5:6-13
“Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm. Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó, vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ gặp phải như vậy.”


Một loạt những loài thú dữ tợn với sự tấn công triệt để, dã man được mô tả trong câu 6: sư tử, muông sói, beo. Đây là bức tranh của sự trừng phạt kinh khiếp, đau đớn được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả để cảnh báo trước cho tuyển dân vì sự “bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Đức Chúa Trời phán rằng làm sao Ngài có thể không trừng phạt dân Ngài khi những tội lỗi và lòng cứng cỏi của họ lộ ra rõ ràng, công khai. Ngài nuôi dưỡng họ bằng những vật thực mỗi ngày để họ được no nê, rồi sau đó họ lại ngang nhiên trở mặt thờ các thần giả tạo, thề thốt với “những thần không phải là thần” (câu 7), cùng phạm tội tà dâm gớm ghiếc. Thái độ trơ tráo của họ trong việc phạm tội được nhà tiên tri dùng hình ảnh thật sinh động để mô tả, “nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí” (câu 8). Không những thế, họ còn chẳng biết lo sợ khi tai họa đến, khinh điều tiên báo của các tiên tri, họ chẳng những đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, lại còn khinh thường cả sự sửa phạt của Ngài. Khi phạm tội, họ trấn an với nhau rằng sẽ chẳng có tai vạ nào xảy đến trên họ đâu (câu 12-13). Bởi thế cho nên họ cứ tiếp tục bước đi trong sự lầm lạc mình, không hề mong muốn dừng lại. Đức Chúa Trời không thể dung thứ cho một dân tộc bội nghịch như thế.

Song cũng chính trong bức tranh đau thương, đen tối cho cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, chúng ta vẫn thấy nổi bật lên một tia sáng để tuyển dân được nương nhờ, đó chính là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn luôn bày tỏ cho dân Ngài dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thể hiện cụ thể trong Lời Ngài phán “…phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết” (câu 10). Vẫn còn cơ hội cho những ai thực lòng ăn năn. Ngài chỉ tận diệt những nhánh chẳng thuộc về Ngài, nghĩa là những đối tượng hoàn toàn không ăn năn, khước từ Ngài.

Lòng nhân từ của Chúa hằng có đời đời dành cho con dân Ngài. Đây là điều rất vui mừng cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ khinh lờn mà lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để miệt mài trong tội lỗi thì chắc chắn hình phạt kinh khiếp sẽ chờ đón chúng ta mà thôi.

Bạn đáp ứng ra sao với lòng nhân từ Chúa dành cho mình?

  Cầu Nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ! Xin giúp con nhạy bén nhận biết tội lỗi và những lời nhắc nhở, cáo trách từ Đức Thánh Linh để ăn năn quay trở lại với Chúa kịp thời. Amen.

7 Bình Luận

Anne

16/06/2017

Lạy Cha nhân từ, tạ ơn Cha!

thanhtham1072@ gmai.com

16/06/2017

Con Kính lạy Đức Chúa Trời .đầy lòng thương xót con.con Cầu xin Chúa nhận lời ăn năn thống hối của con. Và ban cho con cuộc sống Phước hanh đến từ Chúa.con Cầu xin Chúa dẫn dắt con chở lên con người khôn ngoan. Và làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày. AMEN

Minh Điền

16/06/2017

Tạ ơn Chúa vì sự thương xót Chúa quá lớn và tình yêu của Ngài thật quá tuyệt vời.

Hà nguyễn

16/06/2017

Cầu xin sự nhân từ và thương xót của Chúa lớn hơn cơn giận Của Ngài.

Hannah Nguyễn

16/06/2017

Nếu Chúa không tỏ lòng thương xót thì không ai được cứu .

Thiên Trường

16/06/2017

Cảm ơn Chúa về lòng nhân từ của Ngài

Hongpphiduong

16/06/2017

Kính lạy chúa là Cứu Chúa của con Ngài là Đấng Nhân từ và thương xót xin tha thứ tội lỗi của con và xóa bôi hết tội lỗi của con bằng huyết vô tội của Ngài xin Thánh Linh dẫn dắt con suốt cuộc đời này và ban cho con một tấm lòng ăn năn và thống hối và sống một đời sống đẹp lòng Ngài amen