TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 18/06: DÙ CON KHÔNG HIỂU HẾT

Đăng ngày: 18-06-2017

“Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:

Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ,

Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?

Đức Chúa Trời há thiên đoán ư?

Đấng Toàn năng há trái phép công bình sao?

Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài,

Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác chúng nó.

Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,

Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng,

Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng,

Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,

Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh.

Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn,

Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.”

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Gióp 8:1-7
Kinh Thánh: Ê-sai 55:9
“Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

Kinh Thánh: Ê-sai 55:9
“Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”


DÙ CON KHÔNG HIỂU HẾT

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Gióp 8:1-7

“Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:

Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ,

Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?

Đức Chúa Trời há thiên đoán ư?

Đấng Toàn năng há trái phép công bình sao?

Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài,

Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác chúng nó.

Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,

Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng,

Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng,

Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,

Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh.

Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn,

Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.”


Ông Binh-đát bày tỏ mạnh mẽ định luật bất biến là Đức Chúa Trời luôn công bình trong phần đầu câu trả lời của ông với ông Gióp. Ông giận vì lời than thân, trách phận của ông Gióp như “gió bão” với uy lực mạnh mẽ làm cho lòng trông cậy vào sự công bình nơi Đức Chúa Trời của nhiều người phải bị ngã đổ. Ông nhấn mạnh về sự công bình của Chúa bằng câu hỏi: “Đấng toàn năng há trái phép công bình sao?” (câu 3) để đổ tội cho các con của ông Gióp cũng như chính ông Gióp phạm tội nên bị Chúa phạt (câu 4-6).

Sau khi ông Binh-đát bênh vực sự công bình của Đức Chúa Trời (câu 2-4), ông chỉ cho bạn mình phương cách được sự tha thứ là phải ăn năn tội. Ông khuyên ông Gióp “tìm kiếm Đức Chúa Trời” (câu 4), “cầu khẩn Chúa” (câu 5), sống “thanh sạch và ngay thẳng”“làm sự công bình” (câu 6). Ông Binh-đát tin rằng khi ông Gióp tìm cầu Chúa, Chúa sẽ tha tội và phục hồi đời sống của ông, làm cho ông trở lại hưng thịnh (câu 6-7).

Chân lý “Chúa luôn công bình” và “Chúa là Đấng tha thứ” mà ông Binh-đát bày tỏ cho ông Gióp là luôn đúng, nhưng ông Binh-đát áp dụng vào lời khuyên ông Gióp ở đây là không thích hợp. Ông Binh-đát kết tội ông Gióp, tuy nhiên ông Gióp không phạm tội với Chúa. Ông Binh-đát còn sai hơn nữa khi không chú ý tới nỗi đau thương của bạn mình mà còn kết tội các con ông Gióp không đúng. Trong hoạn nạn này, các con ông Gióp hoàn toàn không có tội. Ông Binh-đát đã sai khi không biết, không tìm cầu đường lối của Đức Chúa Trời mà đã vội kết tội bạn. Ông thấy sự việc, đánh giá sự việc bằng sự khôn ngoan riêng, nhưng thiếu sự cảm thông cho nỗi đau của bạn. Chúa phán: Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Chúa đã dùng ông Gióp để bày tỏ cho Sa-tan biết lòng trung thành của ông nói riêng, và của con cái Chúa nói chung trong mọi hoàn cảnh, dù họ có thể hiểu hay không hiểu vì sao những hoạn nạn xảy ra cho chính họ hay cho những người sống quanh họ. Xin Chúa ban phước cho chúng ta cũng nhận được sự khôn ngoan từ Chúa, luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Bạn có vững lòng tin nơi Chúa ngay cả khi bạn không hiểu lý do của những hoạn nạn mà bạn phải đương đầu không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cho con có tâm trí khôn ngoan và trái tim nhân hậu để nâng đỡ mọi người trong hoàn cảnh đau thương của họ. Amen.  

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cho con có tâm trí khôn ngoan và trái tim nhân hậu để nâng đỡ mọi người trong hoàn cảnh đau thương của họ. Amen.

8 Bình Luận

Thiên Trường

18/06/2017

Xin dạy con đường Ngài...

LVMC

18/06/2017

Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi...

Cherish

18/06/2017

Chúa ban cho, Chúa cất đi. Danh Chúa luôn được ngợi khen!

Cherish

18/06/2017

God gives. God takes. God'name be ever blessed

Cherish

18/06/2017

God gives, God takes. God'name be ever blessed.

Honngpbiduong

18/06/2017

Lạy Chúa xin cho con luôn nương cậy hoàn toàn vào Ngài và sống biết làm theo ý muốn của Ngài trên đời sống của con dù có hoạn nạn và thử thách trong cuộc sống này có ra sao con cũng một lòng theo Chúa và sống một đời sống đẹp lòng Ngài và xin cho con luôn kích lệ người khác vững lòng tin cậy nơi Ngài Vì Ngài luôn ban cho con năng lực của Ngài để con vững lòng theo Chúa Amen

DOTHANHVUNG

18/06/2017

Xin cho con di Su dan voi Lời Ngai va Thanh y Cha moi ngay Amen

Hannah Nguyễn

18/06/2017

Cầu xin Chúa ban cho con luôn thuận phục và tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh .