Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/3: Giê-hô-va Nissi

Đăng ngày: 18-03-2019

Chắc hẳn bạn đã từng chúc tụng Chúa hoặc được nghe chia sẻ về danh xưng của Chúa là Giê-hô-va Nissi, “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”. Ngọn cờ chỉ về sự chiến thắng. Chúa đã ở cùng và ban chiến thắng cho dân Y-sơ-ra-ên trước quân A-ma-léc năm xưa thể nào, thì Ngài cũng ở cùng và ban chiến thắng cho con dân Ngài hôm nay thể ấy.
“Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”” (Xuất Ai Cập ký 17:15)
 
Bạn có giỏi nhớ tên người khác không? Đây là điều khó đối với nhiều người, và tôi là một trong số đó. Tôi đang tìm cách để cố gắng nhớ tên người khác khi gặp họ, bởi vì nhớ tên của ai đó là một dấu hiệu cho thấy bạn quan tâm và xem trọng họ. Tôi muốn bạn hãy xem việc nhớ tên người khác là một thói quen bạn phải làm thường xuyên mỗi khi tiếp xúc với người mới. Còn tôi thì đang cố gắng hết sức để tập thói quen này.
 
Một buổi sáng kia, trong lúc thay quần áo, tôi nhìn sang tờ lịch ở gần chỗ tủ đồ của mình trong đó có ghi lại các danh xưng của Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh thôi thúc tôi phải đào sâu để tìm hiểu thêm về những danh xưng của Chúa. Tại sao? Vì ngày xưa, danh xưng của một người thường bày tỏ rất nhiều về đặc tính của người đó. Điều này cũng đúng khi chúng ta học về các danh xưng của Chúa. Bởi vì danh xưng của Ngài cho chúng ta biết nhiều điều về bản chất và thuộc tính của Ngài.
 
Danh xưng đầu tiên mà chúng ta sẽ tập trung ở đây là Giê-hô-va Nissi – “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi” theo ký thuật trong Xuất Ai Cập ký 17:15. Hãy xem qua bối cảnh của phần Kinh Thánh này từ câu 9-16.
 
“Môi-se nói với Giô-suê: “Hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay.” Giô-suê đã chiến đấu với quân A-ma-léc theo lệnh Môi-se truyền; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế. Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên; rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía, đỡ tay ông lên; nhờ vậy tay ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân A-ma-léc.
 
Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ.” Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”. Ông nói: “Vì một bàn tay của A-ma-léc đã giơ lên chống lại ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sẽ chinh chiến với chúng từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.”
Trong đoạn Kinh Thánh này, Môi-se cầm trên tay cây gậy của Đức Chúa Trời và hễ khi nào Môi-se giơ tay mình cùng với gây gậy của Chúa lên thì Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên giành phần thắng trước dân A-ma-léc. Tôi muốn các bạn phải chú ý thật kỹ ở đây là trận chiến này là trận chiến của Chúa. Giô-suê, Môi-se, A-rôn, Hu-rơ và quân đội Y-sơ-ra-ên chỉ là những công cụ được Chúa sử dụng, nhưng bản thân trận chiến này nằm trong tay Chúa. Môi-se biết điều này và ông cũng muốn dân Y-sơ-ra-ên phải biết và nhớ rõ điều này. Ông hoặc là dân sự của ông không hề làm được gì để đem lại chiến thắng. Chính sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời đem họ vào trong trận chiến và bảo đảm rằng họ sẽ giành chiến thắng khi trận chiến kết thúc.
 
Bạn đang phải chiến đấu với những trận chiến nào hôm nay?
 
Có phải trận chiến mà bạn đang đối diện là trận chiến mà Chúa đã chọn cho bạn? Câu hỏi này nghe có vẻ hơi lạ phải không? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Lời Chúa nói một cách rõ ràng rằng thực ra chính Chúa là Đấng chọn một số trận chiến nhất định để chúng ta chiến đấu. Trong những trận chiến hiện tại của mình, bạn có đang kinh nghiệm Chúa dẫn dắt trong vai trò là Giê-hô-va Nissi hay không?
 
Có lẽ trận chiến mà bạn đang đối diện là trận chiến mà bạn đã tự chọn lấy, một trận chiến không bởi ý muốn Chúa? Có lẽ bạn đang chiến đấu bằng sức riêng? Có lẽ bạn đang gặp phải khó khăn để có thể giành chiến thắng? Để tôi nói với bạn rằng, nếu bạn xin Giê-hô-va Nissi dẫn dắt cuộc chiến, nhưng bạn lại tự chọn cuộc chiến cho mình và dùng sức riêng để chiến đấu, thì thất bại đang ở ngay phía trước, không sớm thì muộn.
Có lĩnh vực nào trong đời sống mình bạn cần Chúa bày tỏ chính Ngài là Giê-hô-va Nissi, là ngọn cờ, là Đấng chiến thắng đi trước bạn để bạn có thể kinh nghiệm chiến thắng hay không?
 
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Giê-hô-va Nissi, là ngọn cờ, là Đấng chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Lạy Chúa, Ngài biết những điều mà quý thính giả đang đối diện, đang chiến đấu trong cuộc sống riêng của họ. Xin Chúa bày tỏ năng quyền của Ngài, để họ không chọn sai cuộc chiến, không chiến đấu bằng sức riêng, nhưng đầu phục sự dẫn dắt của Ngài, để ai nấy đều kinh nghiệm sự chiến thắng. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
 
Quý thính giả thân mến, nếu bạn đang ở trong một cuộc chiến mà bạn nghi ngờ, không biết đây có phải là cuộc chiến Chúa chọn cho mình hay không, hãy suy nghĩ xem liệu cuộc chiến này có đem lại vinh hiển cho Chúa, có ích lợi cho công việc nhà Chúa và cho đức tin nơi Chúa của bạn hay không? Nếu đó là cuộc chiến mà Chúa muốn bạn đánh trận, thì cho dù phía trước có khó khăn thế nào, bạn cũng hãy vững tin, vì Chúa là Đấng chiến đấu, và chiến thắng chắc chắn thuộc về Ngài.
 
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

2 Bình Luận

Khuyết Danh

18/03/2019

Chúa có chọn trận chiến này cho con??😮

Tô Minh Nhật

18/03/2019

Amen