TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 20/06: VỮNG LÒNG TIN NƠI CHÚA

Đăng ngày: 20-06-2017

Kinh Thánh:Nê-hê-mi 2:20a
“Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại.”  


VỮNG LÒNG TIN NƠI CHÚA

Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Nê-hê-mi 2:17-20
“Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy. San-ba-lát, người Hô-rôn, Tô-bi-gia, kẻ tôi tớ Am-môn, và Ghê-sam, người A-rập, được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng: Các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giê-ru-sa-lem.”


Trước sự kêu gọi và khích lệ tinh thần của ông Nê-hê-mi, người dân Giu-đa đã đồng lòng quyết tâm xây cất lại vách tường thành (câu 17-18). Mọi việc trong nội bộ diễn ra khá suôn sẻ, thì giờ đây dân Chúa phải đối diện với sự nhạo báng và khinh bỉ từ nhóm San-ba-lát, Tô-bi-gia và Ghê-sam. Tên những người này đã được nhắc đến trong câu 10, ngay khi nghe tin có người muốn giúp dân Y-sơ-ra-ên được hưng thịnh thì họ bực tức ngay. Họ không muốn thấy dân Giu-đa được phục hưng. Bởi lúc bấy giờ, ông San-ba-lát là quan tổng trấn của Sa-ma-ri, ông hy vọng một ngày không xa sẽ trở thành quan tổng trấn của cả Giu-đa. Ước mơ chưa thành mà nay kế hoạch xây sửa lại vách tường thành của ông Nê-hê-mi đã đập tan mưu đồ của ông San-ba-lát. Và đây cũng chính là một trong nhiều lý do được ghi chép lại trong lịch sử khiến dân Giu-đa và dân Sa-ma-ri thù ghét lẫn nhau. Thật không dễ dàng để ông Nê-hê-mi có thể vực dậy tinh thần của dân Giu-đa, truyền năng lực thuộc linh cho họ để họ có đủ nhiệt huyết xây dựng lại bức tường thành, vậy mà giờ đây ông và dân tộc ông lại phải đối diện với sự tấn công tinh thần từ bên ngoài. Nhưng tạ ơn Chúa vì sự tấn công tinh thần ấy không hề khiến ông Nê-hê-mi lo lắng hay chùn bước, mà trái lại, ông khẳng định một cách mạnh mẽ với đối phương rằng, “Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại” (câu 20a BTTHĐ). Ông Nê-hê-mi không cậy vào sự hỗ trợ của Vua Ạt-ta-xét-xe, cũng không cậy vào tài năng của riêng mình, nhưng ông một lòng đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã mở đường và chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ông cho đến cuối cùng. Chính bởi sự trả lời quả quyết của ông Nê-hê-mi, một lần nữa đã truyền nhiệt huyết và lòng quyết tâm cho dân Giu-đa tiếp tục vững tin nơi Chúa, cùng nhau chung vai xây sửa lại vách tường thành.

Trong thực tế, khi chúng ta cùng nhau hiệp sức chung lo công việc Chúa thì dường như lúc nào và bao giờ cũng có những lời ra tiếng vào; tệ hơn nữa là những lời nhạo báng. Tuy nhiên, hãy học hỏi tinh thần của ông Nê-hê-mi, dẫu ai nói gì chúng ta cũng hãy cứ cậy trông nơi Chúa, tin chắc Ngài sẽ ban sự hanh thông cho công việc mà Ngài đã kêu gọi chúng ta. Bạn có bị ai nhạo báng khi đang làm công việc Chúa không?

  Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết vững lòng tin nơi Chúa để hoàn tất sứ mệnh Ngài giao cho con dẫu cho những người xung quanh nhạo báng, chê cười. Amen.

6 Bình Luận

Khải Huyền

20/06/2017

Nếu sợ nhạo báng và chỉ trích thịt không phải là con Đức Chúa Trời

Thiên Trường

20/06/2017

Chúa là năng lực của tôi.

đô

20/06/2017

amen

LVMC

20/06/2017

Ngài là Đức Chúa của các từng trời...và chúng con ở dưới bầu trời.

Hongphiduong

20/06/2017

Lạy Chúa xin cho con vững lòng theo Ngài và xin Thánh Linh dẫn dắt con suốt cuộc đời này và luôn trông cậy vào sự thành tín của Ngài dù có hoạn nạn và thử thách trong cuộc sống này con cũng một lòng theo Chúa Amen

DOTHANHVUNG

20/06/2017

Lay Cha xin Lời Ngai dan dat day do vung niem tin noi Chua tren Linh trinh ve Thien dang Amen