Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/6: Quyết Định Của Ê-Xơ-Tê

Đăng ngày: 21-06-2019


Đứng trước một quyết định quan trọng, liên quan đến tính mạng của bản thân và vận mệnh của cả dân tộc mình, Ê-xơ-tê đã chấp nhận sứ mạng mà Chúa kêu gọi. Ngày nay, Chúa vẫn đang kêu gọi bạn dấn thân cho công tác nhà Ngài, liệu bạn sẽ quyết định ra sao?

“Nếu con nín lặng trong lúc nầy thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?”  (Ê-xơ-tê 4:14)

Có lẽ bạn vẫn còn nhớ câu chuyện lạ lùng về một người từ nữ tỳ đã được lên làm hoàng hậu của một đế quốc hùng mạnh, đó chính là Ê-xơ-tê.
Ê-xơ-tê là một thiếu nữ Do Thái sinh sống tại Su-sơ, kinh đô của Ba Tư. Ê-xơ-tê phải rời khỏi nhà của mình.
Sau khi trở thành hoàng hậu trong hoàng cung, Ê-xơ-tê biết được một âm mưu thâm độc tiêu diệt người Do Thái trong toàn cõi đế quốc. Khi Mạc-đô-chê, anh họ và cũng là cha nuôi của Ê-xơ-tê nghe về tin này, ông đau buồn cùng cực. Ông yêu cầu Ê-xơ-tê phải đi đến gặp Vua và khẩn xin vua thương xót đến mạng sống của dân tộc mình.
Nhưng Ê-xơ-tê đã do dự.
Sao mà không do dự được chứ? Bởi vì hình phạt cho bất kỳ người nào bước vào nội cung mà không được lệnh mời thì người đó theo luật định phải bị xử tử. Trong những trường hợp đặc biệt, nhà vua có thể đưa vương trượng vàng ra để bảo đảm tính mạng cho người đó. Nhưng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra và suy nghĩ hậu quả của việc vào cung gặp vua thật đáng sợ.
Vị hoàng hậu trẻ tuổi đã sai người hầu của mình thuật lại tất cả những điều này cho Mạc-đô-chê. Và tâm trí tôi luôn suy nghĩ về nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ:
Mạc-đô-chê bảo họ nói lại với bà Ê-xơ-tê: “Đừng tưởng rằng ở trong cung vua con sẽ thoát khỏi tai họa xảy đến cho tất cả những người Do Thái khác. Nếu con nín lặng trong lúc nầy thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:13-14).
Hãy chú ý đến câu thứ hai mà Mạc-đô-chê nói: “Nếu con nín lặng trong lúc nầy thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác”. Nói cách khác, Mạc-đô-chê đang nói rằng, “Ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, Ngài sẽ không để cho dân Ngài bị tuyệt diệt theo cách này. Bằng cách nào đó, Ngài sẽ ngăn cản điều này xảy ra. Nếu con cứ im lặng, không làm gì hết, thì Chúa sẽ dùng một người khác để thực thi mục đích của Ngài. Nhưng con là lựa chọn đầu tiên của Ngài. Và việc đáp ứng với sự lựa chọn của Chúa tuỳ thuộc nơi con”.
Ê-xơ-tê quyết định bước vào trong cuộc phiêu lưu này. Đây là cơ hội để giải cứu dân tộc của bà. Ê-xơ-tê đáp, “Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16).
Khi Chúa muốn một việc gì đó được thực hiện, khi Ngài có một số “nhiệm vụ bất khả thi” cần phải được thi hành cho vương quốc của Ngài, Chúa thường tìm một người nam, người nữ để nhận nhiệm vụ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài.” (2 Sử ký 16: 9a).
Ngài đang tìm kiếm những người dám thực hiện những công tác nguy hiểm vì cớ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài đang tìm những người nam, người nữ sẵn lòng đặt để ý muốn Chúa trên hết trong đời sống họ. Và Chúa đang hướng mắt về bạn, Ngài đang đưa cho bạn một cơ hội.
Bạn có thể nhận lấy nó, hoặc bạn có thể để nó đi qua. Nếu bạn không làm, có lẽ Chúa sẽ chọn một người khác, dân sự của Ngài sẽ “được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác” và công tác của Ngài chắc chắn sẽ thành toàn. Nhưng bạn sẽ không tưởng tượng được mình đã bỏ lỡ điều gì đâu.
Cầu nguyện: Kính lạy Chúa, Đấng lựa chọn, kêu gọi và sai phái chúng con vào trong công tác của nhà Ngài. Cảm ơn Chúa vì đặc ân Ngài dành cho chúng con để phục vụ Chúa, để thực thi chương trình của Ngài. Xin thêm sức và ban cho chúng con năng lực để hoàn thành chương trình của Chúa. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Quý thính giả thân mến, nếu bạn được kêu gọi làm một công tác nào đó cho Chúa, có thể đó là một mục vụ trong hội thánh, một chương trình của ban ngành, hãy biết rằng bạn là sự lựa chọn đầu tiên của Chúa. Hãy dạn dĩ và mạnh mẽ thưa với Chúa rằng, “có con đây, xin hãy sai con”.

 

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!