Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/10: Ẩn Mình Khỏi Chúa

Đăng ngày: 22-10-2017

Kinh Thánh: Gióp 13:20-21

“Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa: Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa”.

Phân Đoạn Kinh Thánh: Gióp 13:18-28
Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta,
Ta biết ta sẽ được xưng công bình.
Có ai sẽ tranh luận với ta chăng?
Ví bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi.
Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi,
Thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa:
Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi,
Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa.
Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại,
Hoặc tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi.
Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu?
Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi.
Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa,
Và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa?
Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi,
Và đuổi theo cọng rạ khô sao?
Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng,
Và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên,
Đặt chân tôi trong xiềng tỏa,
Xét các đường lối tôi,
Và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi,
Còn tôi bị bể nát ra như vật mục,
Như một cái áo bị sâu cắn nát vậy.


Ông Gióp rơi vào tâm trạng muốn ẩn mình khỏi Chúa khi nỗi đau quá lớn xảy ra cho ông mà ông không thể biết lý do. Ông nghĩ rằng nếu có một tòa án, ông sẽ giãi bày sự công chính của ông và ông tin rằng sẽ thắng (câu 18). Ông tự tin nói rằng, nếu thua, ông sẽ chấp nhận trả giá, ngay cả tính mạng của ông (câu 19). Ông thưa với Chúa xin được miễn trừ cho ông hai điều. Thứ nhất, xin Chúa “rút tay Chúa khỏi mình tôi” và thứ hai, ông xin “sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi” (câu 21). Ông xin Chúa cất tai họa khỏi ông, đừng để bàn tay Ngài đè nặng trên ông.  Ông cũng cầu xin Chúa cho ông sự bình an, đừng làm ông kinh hoàng, sợ hãi nữa. Khi Chúa ban cho ông hai điều trên thì ông sẽ không ẩn mình khỏi Chúa, khi ấy ông với Chúa sẽ có mối tương giao mật thiết như ngày nào, “Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi” (câu 22).

Có những nỗi đau thương trong cuộc đời mà chúng ta không thể giải thích. Chúng ta biết một cách tổng quát Chúa là Chân Lý và Yêu Thương. Nhưng chúng ta không thể biết chi tiết vì sao hoạn nạn, nghịch cảnh lại xảy đến cho chúng ta, gia đình, và Hội Thánh. Sự đau đớn đó khiến chúng ta có cảm giác rằng Chúa đang giận dữ, nghịch lại chúng ta, và không yêu chúng ta. Chúng ta cũng như ông Gióp, bao lần ẩn mình khỏi Chúa và sống cách xa anh chị em mình. Nhưng chúng ta đều biết không ai có thể ẩn mình khỏi trước Chúa. Vua Đa-vít đã thưa với Chúa: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó” (Thi Thiên 139:7-8). Thay vì ẩn mình, chúng ta hãy đến với Chúa, dâng mọi nỗi niềm đau thương, mọi gánh nặng của thể xác và tâm linh lên cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Khi học hết các chương cuối của sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa giải cứu ông và ban cho ông sự bình an, thịnh vượng. Hãy nhớ một điều quan trọng: Chúa yêu chúng ta vô cùng và Ngài luôn ở với chúng ta đời đời. Hãy vững tin nơi Chúa.

Khi gặp hoạn nạn, nghịch cảnh, bạn có trước hết đến với Chúa và trình dâng mọi điều lên cho Ngài không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin cậy và đến với Chúa khi gặp hoạn nạn, thử thách. Xin Chúa Thánh Linh thêm sức trên con, giúp con vững tin vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

5 Bình Luận

Alee

22/10/2017

Tin cậy và đến với Chúa khi gặp hoạn nạn.

LVMC

22/10/2017

Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài! Ngài là Đấng công bình và yêu thương. Mọi điều trong cuộc đời con trong sự tể trị của Ngài.

Hongphiduong

22/10/2017

Lạy Chúa xin cho con luôn nương tựa vào Ngài Vì Ngài là nơi trú ẩn của con Xin Thánh Linh dẫn dắt con và ban thêm năng lực để con vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống này và ban bình an Cho con amen

Linhnguyen

22/10/2017

Lạy Chúa, xin cho con biết nương cậy và tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Ngài dù trong nghịch cảnh hay thuận cảnh

Khuyết danh

22/10/2017

“Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động".