Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/5: Lựa Chọn Sứ Đồ

Đăng ngày: 22-05-2019

Bạn có đang cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm, kêu gọi và lựa chọn những người cùng hầu việc Chúa với mình trong những mục vụ, trong ban ngành hay trong những công tác có cần của hội thánh? Liệu bạn sẽ chọn lựa ai và chọn lựa như thế nào?

“Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ” (Mác 3:14-15)

Những nhà lãnh đạo vĩ đại luôn biết cách bổ nhiệm người khác để giúp họ hoàn thành khải tượng mà Chúa đặt để. Một trong những minh hoạ về tài lãnh đạo và môn đồ hoá chính là Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu thi hành chức vụ và tìm kiếm những ai Ngài có thể mang theo để cùng làm việc với Ngài. Đây không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên; Chúa Giê-xu biết chính xác Ngài đang kêu gọi ai và tại sao. Những người mà Ngài sử dụng đều đang bận rộn với công việc của gia đình hoặc với những nhiệm vụ khác khi Chúa kêu họ từ bỏ tất cả những gì họ đang làm để theo Ngài.
Điều tuyệt vời ở đây chính là: Chúa Giê-xu đã chọn những người giống như bạn và tôi để làm công việc Nước Trời. Tại sao đây lại là điều thú vị? Từ giờ trở đi, bạn hãy nhớ rằng nếu Chúa có thể sử dụng 12 con người bình thường thì Ngài cũng có thể sử dụng bạn và tôi ngay hôm nay!
Nhiều người theo Chúa Giê-xu đến bất cứ nơi nào Ngài đi, chờ đợi để thấy một phép lạ hoặc một dấu kỳ nào đó do người đang ở ngay bên cạnh họ thực hiện. Có lẽ đám đông đã không nhận ra rằng Chúa Giê-xu đang tập hợp một nhóm người để hỗ trợ chức vụ của Ngài khi Ngài đi từ nơi này sang nơi khác.
Ngài kêu gọi những con người đang bận rộn ở tại nơi họ làm việc, với cuộc sống cá nhân của, nơi họ từ bỏ mọi thứ họ đang làm để theo Ngài. Và những người đó đã làm như vậy. Khi họ theo Ngài và khi thời điểm thích hợp, Chúa Giê-xu đã quyết định đưa ra một nguyên tắc tổ chức. Ngài để riêng những người Ngài đã chọn và gọi họ là Sứ đồ. Và những người này đã sẵn sàng để làm việc theo nhóm, phục vụ Cứu Chúa của họ trong sự hiệp nhất.
Ngài bổ nhiệm 12 người làm 12 Sứ đồ để theo Ngài và rao giảng sứ điệp của Ngài. Tại sao Chúa lại chọn 12 người này? Tại sao Ngài lại chọn những người lãnh đạo như vậy?
Hầu hết trong số 12 Sứ đồ đều không có gì nổi bật trong xã hội, một vài người trong số họ còn bị coi thường, một vài người còn là bà con, còn có liên hệ với nhau. Ngư phủ, người thu thuế và những người giống như họ không được xã hội lúc bấy giờ xem trọng.
Cũng không phải vì kiến thức Kinh Thánh của họ giúp họ trở nên xứng đáng trong mắt Chúa. Nhưng Chúa nhìn thấy ở họ sự tận hiến cho Phúc âm. Có một thực tế là họ đi theo Ngài, phục vụ Ngài chứ không cố gắng giành lấy vị trí của Ngài.
Họ không hề tổ chức chiến dịch tranh cử, không yêu cầu Chúa chọn mình. Họ được Chúa chọn trong khi vẫn tập trung vào những hoạt động thường ngày của mình. Họ được chọn bởi vì Đức Chúa Trời muốn nhào nặn họ, sử dụng họ, và bước đi với họ. Họ được chọn vì Chúa đã gọi họ.
Những người được chọn là những người đã hết lòng trong những công việc họ đang làm. Họ làm việc một cách tận tâm và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tấm lòng của họ tập trung vào công tác hiện tại và thường không bị xao nhãng bởi người khác.
Giống như các môn đồ, cho dù chúng ta có nói hay có làm gì để bày tỏ mục đích, bày tỏ tấm lòng của mình, Đức Chúa Trời nhìn thấy và Ngài sẽ đánh giá dựa trên những gì ở trong tấm lòng chúng ta. Chính Chúa dò xét tấm lòng họ và Ngài tìm thấy những bình đất hữu ích cho công việc nhà Ngài. Họ không cần phải là những người hoàn hảo nhưng họ hữu ích đối với Chúa. Họ trung tín và sẵn lòng.
Bạn có sẵn sàng để chịu dạy dỗ? Liệu Chúa có nhìn thấy bạn là người trung tín và sẵn lòng? Hãy cầu xin Chúa gọt giũa tấm lòng bạn để trở nên một người đầy tớ trung tín hơn, sẵn lòng hơn, tập chú vào ý muốn Ngài chứ không phải tập trung vào việc làm vui lòng con người.
Vậy, 12 Sứ đồ là ai? “Đây là mười hai sứ đồ mà Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-nê-an,và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt” (Mác 3:16-18).
Những người đi theo Ngài nói trên không phải chỉ là những người mà Chúa Giê-xu yêu thích. Ngài ban cho họ chức danh Sứ đồ, bổ nhiệm họ với năng quyền để rao giảng lời Đức Chúa Trời và uy quyền để đuổi quỷ. Họ không còn là những con người bình thường đi theo Đấng Cứu Rỗi mình. Họ được biệt riêng ra để phục vụ và được giao phó một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Các môn đệ đầu tiên trở nên một mô hình cho mọi tín nhân. Một lần nữa, Chúa Giê-xu cho chúng ta ví dụ về cách thực hiện những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Chúng ta mang những người khác đến cùng với chúng ta để giúp đỡ trong công tác truyền giảng Phúc m. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta cách làm điều này thông qua việc bổ nhiệm các môn đệ của Ngài. Trong vô số những người tin và đi theo Ngài, Chúa Giê-xu đã nhìn thấy những người có sự kêu gọi từ Đức Chúa Cha trong cuộc sống thường ngày của họ, và Ngài đưa họ vào vị trí lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ. Chúa Giê-xu đã nhìn thấy những người mà Đức Chúa Cha đã mang đến bên cạnh Ngài, và Ngài yêu cầu họ phục vụ với Ngài.
Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7, sau khi Chúa thăng thiên về trời, chúng ta thấy các Sứ đồ thực thi Đại Mạng Lệnh. Chúng ta thấy họ bổ nhiệm những người giúp đỡ mình. Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ để họ có rất nhiều người đi theo và giờ đây, họ cần phải chọn những người giúp đỡ khác để phục vụ việc cấp phát lương thực, hầu cho những người được kêu gọi giảng dạy sẽ chuyên tâm vào việc giảng dạy. Các Sứ đồ cũng đã học theo gương giao việc mà Chúa Giê-xu đã để lại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, Đấng kêu gọi chúng con trở nên con yêu dấu của Ngài, Đấng ban cho chúng con cơ hội để hầu việc Ngài. Xin Chúa dùng chính tấm gương lãnh đạo, kêu gọi và lựa chọn 12 Sứ đồ của Chúa Giê-xu để nhắc nhở chúng con trong việc mời gọi những người cộng tác với mình. Xin Chúa ban cho chính chúng con và những người chúng con đang hướng tới, ai nấy đều sẵn lòng để Ngài tỉa sửa, nhào nặn, để chúng con trung tín hơn, sẵn lòng hơn và yêu Chúa nhiều hơn. Con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.
Quý thính giả thân mến, mỗi khi kêu gọi ai đó cộng tác trong việc phục vụ Chúa, bạn có nhìn “đúng” người, hay bạn chỉ để ý đến những người gần gũi nhất bên mình dù rằng họ có phù hợp với công việc hay không? Nếu bạn cầu xin Chúa, Ngài sẽ trang bị cho bạn làm những gì Ngài đã kêu gọi bạn làm, và Ngài sẽ kêu gọi những người khác đến bên cạnh bạn để cùng bạn hầu việc Chúa.
 
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

1 Bình Luận

Nguyễn thị thanh huyền

23/05/2019

Tôi cảm tạ chúa đã cho tôi được khích lệ và thôi thúc nhắc nhở tôi trong sự phục vụ