Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/3: Diệt Trừ Sự Vô Tín

Đăng ngày: 23-03-2019

Chỉ bởi sự vô tín, khiếp sợ trước dân trong xứ Ca-na-an mà người Y-sơ-ra-ên phải bỏ mạng nơi đồng vắng, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, hai thám tử tin cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Cho dù trong cuộc sống của chúng ta có những gã khổng lồ nào, có những thành luỹ kiên cố ra sao, nếu Chúa muốn, chúng ta đều có thể vượt qua. Nhưng trước hết, hãy diệt trừ sự vô tín.
 
“Vậy hãy cấp cho tôi vùng đồi núi nầy mà Đức Giê-hô-va đã phán hứa trong ngày đó, vì lúc ấy ông đã nghe rằng ở đó có dân A-na-kim cùng các thành lớn và kiên cố. Xin Đức Giê-hô-va ở với tôi để tôi đuổi chúng đi như Ngài đã phán.” (Giô-suê 14:12)
Ca-lép đã 85 tuổi và vẫn chưa nhận được sản nghiệp như đã hứa. Ông đã xin vùng đất của con cháu dân A-na-kim, những người to lớn, khiến cho mọi người Y-sơ-ra-ên khiếp sợ và trở nên vô tín. Có thể lời hứa của Chúa đã không được thành toàn và dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục ở trong sự vô tín nếu vùng đất này không được chinh phục.
Vùng đất đồi núi này là nguyên nhân chính khiến 10 thám tử đi do thám xứ trở về báo tin dữ. Ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép, tất cả các thám tử đều nói:
“Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của A-nác, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy” (Dân số ký 13:33). Sự vô tín đã khiến họ trở nên nhỏ bé trong mắt mình. Sự mất tinh thần này chính là thảm hoạ khiến cho mọi người Y-sơ-ra-ên đều phải bỏ mạng nơi đồng vắng, ngoại trừ hai người thám tử tin cậy Chúa. Chúng ta cần nhớ họ là những người đi do thám xứ, và chắc là họ không biết những gã khổng lồ trong xứ đang nghĩ gì.
Có thể bạn không giống như những gì bạn nghĩ, nhưng những gì bạn nghĩ sẽ khiến bạn trở nên như vậy. Những gì bạn tin là người khác nghĩ về mình phụ thuộc vào thái độ của bạn đối với chính bản thân mình. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là rất có thể không một ai trong số họ nghĩ đúng. Chỉ có những gì Đức Chúa Trời nói với chúng ta mới là đúng. Ca-lép tin là mình có thể chiến thắng những người khổng lồ giống như Chúa đã phán.
Theo Giô-suê 10:36-37, chúng ta biết là Giô-suê đã chiếm được thành Hếp-rôn, ngoại trừ vùng đồi núi trong khu vực. Nơi đó được xem là không thể chinh phục được bởi vì nó quá kiên cố, không người nào có thể phá được. Nhưng đó không phải là vấn đề với Đức Chúa Trời. Ca-lép có thể đã chiếm được vùng đất thấp và sống bình an với những thành quả mà quân đội Y-sơ-ra-ên đạt được, nhưng ông lại nói “hãy cấp cho tôi vùng đồi núi nầy” như chúng ta đã thấy trong Giô-suê 14:12. Nếu Ca-lép không thể nhận những gì mà Chúa hứa ban cho ông thì xem như ông chẳng nhận được gì. Tại sao? Đó là vì sự toàn vẹn trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ca-lép biết rằng mình phải thực hiện những gì mà Chúa đã phán hứa. Nếu Chúa đã nói đây là việc của ông thì ông phải làm, cho dù có 40 hay 85 tuổi cũng vậy.
Bạn có được Chúa hứa ban cho vùng đồi núi của mình? Có phải vì bạn trở nên già yếu đi hay là vì có chướng ngại nào đó không thể chuyển lay? Hết lần này đến lần khác, Chúa nói với dân sự của Ngài rằng Ngài ban cho họ đất này, hãy đi đến chiến đấu để chiếm lấy xứ. Chúng ta thích nhận đất nhưng lại không thích chiến đấu. Để nhận được cơ nghiệp mình, trận chiến diễn ra ngay trong tâm trí bạn giữa việc tin hay là không tin. Nếu Chúa đã phán hứa với bạn, hãy nhận cơ nghiệp mà Ngài ban cho, hãy tuyên chiến và tiêu diệt sự vô tín. Nếu Chúa ở cùng bạn, bạn không thể bị thất bại.
 
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài hứa ban cho con cái Ngài “cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời”. Cơ nghiệp đó chính là sự sống đời đời nơi thiên đàng vinh hiển và cả sự sống sung mãn trên đất này. Xin Chúa ban cho quý thính giả sự can đảm, tin cậy Ngài và vâng phục để chiến đấu trước mọi cuộc chiến, hầu cho giựt được giải mà Ngài đã dành sẵn cho họ. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
 
Quý thính giả thân mến, liệu có chướng ngại nào, có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn tưởng chừng như rất kiên cố, không thể nào vượt qua được. Nếu bạn biết chắc rằng đó là nơi Chúa muốn mình đi tới, đó là điều Chúa muốn mình đạt được, hãy can đảm đứng lên và nhờ cậy Chúa chiến đấu vì điều đó. Đức Chúa Trời là thành tín, hễ điều gì Ngài đã hứa, Ngài sẽ làm thành.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!