TNHN | 04.12.2013 | Yêu Người Lân Cận Như Mình

Đăng ngày: 04-12-2013

4-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.” (Mác 12:31)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!