TNHN | 05.12.2013 | Lời Chúa Làm Chúng Ta Trong Sạch

Đăng ngày: 05-12-2013

5-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.” (Giăng 15:3)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!