TNHN | 06.12.2013 | Không Sợ Chết

Đăng ngày: 06-12-2013

06-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi; Áp-ra-ham trút hơi thở cuối cùng và qua đời trong tuổi già. Ông là một người cao niên trường thọ, hưởng trọn tuổi thọ của ông, và được quy về với tổ tiên của ông.” (Sáng Thế Ký 25:7-8, Bản Hiệu Đính)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!