TNHN | 10.12.2013 | Phép Lạ Hằng Ngày

Đăng ngày: 10-12-2013

10-12-2013(m)

Kinh Thánh: “Công việc Đức Giê-hô-va thật vị đại, tất cả những ai ham thích sẽ vui ngẫm đến. ” (Thi Thiên: 111:2)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!