TNHN | 15.01.2014 | Sống Trong Đấng Christ

Đăng ngày: 15-01-2014

TNHN_15_1 (2)

Kinh Thánh: “Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến.” (Giăng 2:28)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

——————————————————————————————————————————————————

Bạn nên làm gì khi ý nghĩ về sự chết làm cho bạn sợ và lương tâm làm phiền bạn? Hãy tiếp tục sống trong Đấng Christ. Bạn phải tin rằng bạn không thể hoàn thành điều gì bằng việc làm riêng của bạn và cách duy nhất là qua sự công chính của Đấng Christ. Giăng 6:29 nói rằng công việc của Đức Chúa Trời là tin Đấng Ngài sai đến. Vì vậy, khi Na-than sửa sai Đa-vít, và Đa-vít xưng tội của mình, Na-than trả lời: “Chúa đã cất đi tội lỗi của vua. Vua sẽ không chết” (2 Sa-mu-ên 12:13). Đa-vít đã sống trong ân điển. Ông thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng dùng công việc của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi Na-than nói: “Chúa đã cất đi tội lỗi của vua,” ông đang công bố sứ điệp ân điển. Và Đa-vít tin điều đó. Sau khi A-đam phạm tội, ông không thể làm điều gì để có thể đem ông vào một tình trạng ân điển. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng một người trong dòng dõi ông sẽ chà đạp đầu con rắn (Sáng 3:15). Ấy là nhờ lời hứa này A-đam được sống. Bởi vì ông tin cậy lời này, ông được cứu và được xưng công chính không bởi việc làm. Bản chất của chúng ta tranh đấu gay gắt chống lại sự cứu rỗi không bởi việc làm và cố lừa dối chúng ta bởi ảo tưởng về sự công chính riêng của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể thấy chính mình bị hấp dẫn đến một đời sống chỉ có vẻ là công chính. Hoặc bởi vì chúng ta biết chúng ta là không công chính, chúng ta có thể sợ chết hoặc tội lỗi. Vì vậy, chúng ta phải học biết rằng chúng ta được xưng công chính chỉ nhờ Đấng Christ mà thôi, không phải bởi việc làm hay cách nào khác của chúng ta.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!