TNHN | 23.01.2014 | Khi Chúng Ta Phạm Tội

Đăng ngày: 23-01-2014

TNHN_23_1

Kinh Thánh: “Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính.” (1 Giăng 2:1)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

——————————————————————————————————————————————————

Có ai không lạc lối một vài lần không? Nếu thế thì tôi và mọi người sẽ khen ngợi bạn. Nhưng khi chúng ta phạm tội, chúng ta không nên thất vọng nếu chưa nhìn thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Người nào tưởng tượng rằng những sự thành đạt của họ là xứng đáng thì họ không tin cậy sự nhân từ của Đức Chúa Trời và phạm tội cùng một cách như vậy.

Đừng thất vọng sau khi bạn phạm tội, nhưng hãy hướng mắt nhìn lên nơi Đấng Christ, Đấng đang cầu thay cho bạn. Vì Ngài là Đấng biện hộ và Đấng cầu thay. Ngài nài xin cho bạn: “Cha ơi, con đã chịu khổ vì người này. Con đang chăm sóc cá nhân này mà.” Lời cầu nguyện này không hề vô dụng, bởi vì Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta (Hê-bơ-rơ 5:10).

Cho dù chúng ta có Đấng Christ, là thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng biện hộ, Đấng trung bảo, Đấng giải hòa, và Đấng an ủi của chúng ta, nhưng chúng ta lại xây về các thánh đồ chết và xem Đấng Christ  chỉ là một Quan Xét. Đó là lý do vì sao chúng ta học biết phân đoạn này từ sứ đồ Giăng trong các thư tín vàng và khắc ghi phân đoạn Kinh Thánh này trong lòng chúng ta. Vì vậy hãy đến với Ngài và thưa rằng: “Chúa Jêsus Christ, con biết không có đấng biện hộ, không có Đấng an ủi và Đấng trung bảo nào khác ngoài một mình Ngài. Con không nghi ngờ rằng Ngài là Đấng biện hộ, Đấng an ủi và Đấng trung bảo của con. Con bám chặt vào Ngài và con tin cậy nơi Ngài.” Đấng Christ được sinh cho chúng ta. Ngài chịu khổ vì chúng ta. Ngài thăng thiên vì lợi ích của chúng ta, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và cầu thay cho chúng ta. Satan cố hết sức để làm mù lòng chúng ta hầu cho chúng ta không tin những gì mà Đức Thánh Linh phán trong phân đoạn này. Tình trạng của một Cơ Đốc nhân là một nguồn của sự kinh ngạc! Vì Cơ Đốc nhân vừa là tội lỗi và vừa là công chính. Họ là tội lỗi vì bản chất tội lỗi họ mang trong mình bị lây nhiễm bởi tội lỗi. Họ là công chính vì Đức Thánh Linh kéo họ ra khỏi tội lỗi. Với lý luận của chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được điều kinh ngạc của tình trạng này.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!