TNHN | 24.06.2014 | Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 24-06-2014

24-06-2014sm-676x198

Kinh Thánh: “Tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót lớn khiến chúng ta được tái sinh…là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (1 Phi-e-rơ 1:3-5)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.


 

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Phi-e-rơ trình bày những người “bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ cho.” Ông sử dụng sự mô tả này bởi vì khi những người nào đó nghe phúc âm – cách chỉ đức tin không có việc lành làm cho chúng ta trở nên tin kính – họ nhảy vào và nói: “Vâng, tôi cũng tin như vậy.” Họ nhầm lẫn suy nghĩ của họ, mà họ tạo nên, với đức tin. Chúng ta trước đây đã dạy từ Kinh Thánh rằng không ai trong chúng ta có thể làm dù là công việc nhỏ nhất mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Làm thế nào từ sức mạnh của chúng ta, chúng ta có thể làm công việc lớn nhất – để tin? Suy nghĩ như vậy không có gì khác hơn là một giấc mơ. Nếu chúng ta phải tin, thì quyền năng của Đức Chúa Trời phải hành động trong chúng ta. Phao-lô nói: “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài …và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin”( Ê-phê-sô 1:17-19 ). Đây không những là ý muốn của Chúa,mà Ngài còn có quyền năng nhiều trên chúng ta. Vì khi Đức Chúa Trời tạo ra đức tin trong chúng ta, đó là một công việc tuyệt vời. Đó là như thể Ngài đã tạo ra trời và đất một lần nữa.

Người ta là ngu dại khi họ nói: “Làm thế nào chỉ một mình đức tin có thể cứu chúng ta?” Có một số người tin, nhưng họ không làm bất kỳ việc lành nào. Vì họ nghĩ rằng ý tưởng của họ là đức tin và đức tin có thể tồn tại mà không có việc lành. Ngược lại, chúng ta đồng ý với Phi-e-rơ, người nói rằng đức tin là một quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ban cho đức tin, thì cá nhân được tái sinh và trở thành một tạo vật mới. Kết quả là, các việc lành tuôn chảy một cách tự nhiên từ đức tin.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!