TNHN | 25.05.2014 | Đáp Ứng Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 25-05-2014

Đáp Ứng Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: “Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; Đổi ý không giáng tai họa.” (Giô-ên 2:13 Bản Hiệu Đính)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

Đáp Ứng Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

 

Lời hứa như thế này đẹp vô cùng, rất phong phú và sâu rộng. Đức Thánh Linh giữ gìn chúng ta trước chính con người chúng ta để những ai đang chán nản sâu sắc trong linh hồn của mình, họ có thể tìm thấy nơi trú ẩn và sự an ủi trong những lời hứa khi họ cảm nhận được cơn giận của Chúa. Thật tuyệt vời để thấy cách mà Đức Thánh Linh hành động. Ngài nhấn mạnh mối đe dọa để bày tỏ cho chúng ta thấy sự tốt lành và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đây là những gì mà các tiên tri đã làm: Họ công bố những sự đe dọa mạnh nhất và nghiêm trọng nhất làm cho chúng ta sợ. Sau đó, ngay lập tức họ thêm những lời hứa vĩ đại nhất của lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời.
Nhưng hiệu quả của những sự đe dọa và những lời hứa là khác nhau đối với người kính sợ Đức Chúa Trời và đối với người không tin kính. Những người không tin kính không áp dụng những lời hứa hoặc những sự đe dọa một cách chính xác. Khi họ nghe những sự đe dọa, họ không nghĩ rằng những sự đe dọa liên quan đến mình. Họ tiếp tục trong những cách giả hình và vô tín của họ và thậm chí xem cách của họ là rất thuộc linh. Vì vậy, những lời hứa phong phú không ảnh hưởng trên cuộc đời của họ. Bởi vì đối với những người không tin kính, những sự đe dọa không có kết quả trong tấm lòng họ khi gặp khó khăn, và mọi lời hứa đều không hiệu quả cho họ.
Mặt khác, những người kính sợ Đức Chúa Trời áp dụng những lời hứa cho chính mình một cách đúng đắn. Họ đang chán nản và bị nghiền nát bởi cơn giận của Đức Chúa Trời và những đe dọa trừng phạt. Họ biết họ xứng đáng chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mà mình đã phạm và họ lên án nó. Vì vậy, khi nghe những lời hứa, họ xây đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời và lương tâm của họ được nâng lên một lần nữa và họ trở nên bình tĩnh. Vì vậy, đây là cách Đức Chúa Trời của chúng ta hành động: Ngài dẫn dân sự trung tín của Ngài đến địa ngục trước khi đem họ trở lại. Sau khi Ngài dùng những sự đe dọa làm cho họ sợ, thì Ngài dùng lời hứa của Ngài để an ủi họ.

   (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!