TNHN | 25.07.2014 | Đức Chúa Cha Chỉ Đến Đấng Christ

Đăng ngày: 25-07-2014

25-07-2014sm-676x198

Kinh Thánh:  “Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta nữa.” (Giăng 8:19)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.


 

Đức Chúa Cha Chỉ Đến Đấng Christ

Khi những người Pha-ri-si hỏi: “Cha của thầy ở đâu?” họ đang có ý nói rằng: “Chúng ta không hề nghe lời chứng của Đức Chúa Cha. Các phép lạ mà thầy đã làm, chẳng hạn như kêu người chết sống lại, không có giá trị gì cả.” Những người Pha-ri-si muốn Chúa Giê-su đặt Đức Chúa Cha trước mắt họ hầu cho họ có thể cảm thấy và chạm vào Ngài như họ sẽ chạm vào một bức tường. Nếu không, họ sẽ không tin hoặc chấp nhận những gì Ngài đang nói.

Nhưng Đấng Christ chỉ dẫn họ đến lời chứng của Đức Chúa Cha, không phải để họ có thể thấy và chạm vào Đức Chúa Cha, nhưng hầu cho họ sẽ tin. Lời chứng của Đức Chúa Cha sẽ dẫn họ đến Lời của Ngài. Phi-líp cũng nói với Đấng Christ: “Xin chỉ Cha cho chúng tôi” (Giăng 14:8). Nhưng Đấng Christ không chỉ Cha cho chúng ta thấy theo cách chúng ta có thể muốn Ngài bày tỏ. Đúng hơn, Đức Chúa Cha bày tỏ cho chúng ta Đấng Christ, Đấng phán: “Cha chỉ các con đến với ta, không phải con đường khác xung quanh. Ngài là Đấng bày tỏ Đấng Christ cho các con. Ngài làm chứng về Ta. Các con phải làm những gì Ngài phán và lắng nghe những lời Ta và lời chứng của Ta.”

Đây là điểm chính của lý luận: chúng ta nên luôn luôn giữ Đấng Christ trước mắt chúng ta. Ma quỷ liên tục cám dỗ chúng ta từ bỏ Đấng Christ và tìm kiếm Đức Chúa Cha, ma quỷ nói với chúng ta: “Điều này hoặc điều kia làm đẹp lòng Ngài.” Trong khi đó, chúng ta làm ngơ Đấng Christ – Đấng Đức Chúa Cha sai đến – hầu cho chúng ta có thể lắng nghe một mình Ngài mà thôi. Chúng ta sẽ đáp ứng như người Pha-ri-si đã làm là từ chối Đấng Christ sao? Chúng ta thắc mắc: “Đức Chúa Cha ở đâu?” Đó là câu hỏi thế gian hỏi. Đây là sự cám dỗ lớn nhất với đức tin của chúng ta. Chúng ta phải tận hiến chính mình cho Lời của Đấng Christ và huấn luyện chính mình giữ chặt Lời Chúa hầu chúng ta không lạc mất tầm nhìn khỏi Đấng Christ.

(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!