TNHN | 26.01.2014 | Cầu Nguyện Không Nghi Ngờ

Đăng ngày: 26-01-2014

TNHN_26_1

Kinh Thánh: “Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.” (Ma-thi-ơ 21:22)

Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!

Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?

Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN

Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.

——————————————————————————————————————————————————

Trước khi bạn cầu nguyện, hãy kiểm tra xem bạn tin hay nghi ngờ rằng bạn sẽ được nghe. Nếu bạn nghi ngờ hay không chắc chắn, hoặc nếu bạn đang thử cầu nguyện để thấy điều gì xảy ra, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ không xứng đáng gì cả. Vì bạn không giữ lòng mình sẵn sàng nhưng bị lung lay. Kết quả là, Đức Chúa Trời không thể ban cho những người có tấm lòng như vậy bất cứ điều gì được, cũng như bạn không thể cho một người không giữ vững tay điều gì.

Hãy tưởng tượng cách bạn cảm thấy nếu một người sốt sắng cầu xin bạn điều gì đó nhưng sau đó họ nói với bạn: “Tôi không thật sự tin bạn sẽ cho tôi điều đó” mặc dù trước đó bạn đã hứa rằng bạn sẽ cho. Bạn sẽ nghĩ anh ta đang chế giễu bạn bằng lời cầu xin của anh ta. Bạn sẽ lấy lại mọi thứ bạn đã hứa và có lẽ thậm chí bạn còn hình phạt anh ta nữa.

Làm sao có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời khi chúng ta làm y như vậy với Ngài khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không tin? Đức Chúa Trời bảo đảm rằng khi chúng ta cầu xin Ngài điều gì đó, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều đó.

Khi chúng ta nghi ngờ Ngài, thì chúng ta gọi Ngài là một người nói dối và mâu thuẫn với lời cầu nguyện của chúng ta rồi. Khi không tin cậy Ngài có nghĩa là chúng ta sỉ nhục sự chân thật của Đức Chúa Trời, cũng như sự chân thật của chính mình khi chúng ta nhờ cậy Ngài trong lúc cầu nguyện. Đây là lý do vì sao chúng ta nói Amen ở cuối lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta dùng từ amen để bày tỏ đức tin mạnh mẽ và chân thành của mình. Chúng ta đang nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không nghi ngờ rằng Ngài sẽ ban cho con những gì con cầu xin trong lời cầu nguyện.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!